Nieuws

Zet je in: werkgroep Sociaal Domein zoekt versterking

De werkgroep Sociaal Domein bestaat uit 5 leden die vanuit een verschillende achtergrond in de groep deelnemen. De werkgroep is op zoek naar aanvulling van mensen die zich betrokken voelen bij wat er speelt in het sociaal domein en/of kennis en ervaring in het sociaal domein. Dus ben je ervaringsdeskundige, heb je een hart voor het sociaal domein, werk je in de zorg, studeer je wijkverpleegkunde of zit je aan de knoppen als beleidsmaker; sluit je bij ons aan. Alle onderwerpen uit het sociaal domein kunnen aan de orde komen.

Lees verder

Verstandig op weg naar een energieneutraal Voorschoten

Op donderdag 13 december is er weer een stap gezet naar een duurzamer Voorschoten. De gemeenteraad heeft besloten om een plan op te laten stellen voor het verduurzamen van gebouwen waar de gemeente eigenaar van is, zoals het gemeentehuis, maar ook sporthal De Vliethorst en buurthuizen. GroenLinks is blij met dit besluit. Maatregelen zijn hard nodig. Maar vooral de juiste maatregelen. Door een zorgvuldig plan op te laten stellen kunnen we dit garanderen.

Lees verder

GroenLinks & Lillys Plastic Pickup maken Berkhoutpark schoon

Zoals aangekondigd is GroenLinks Voorschoten zaterdagochtend 15 december op pad gegaan om het Burgemeester Berkhoutpark van zwerfafval te ontdoen. Zo’n 16 enthousiastelingen hadden zich om 10.00 uur bij het Gemeentehuis verzameld. Behalve GroenLinksleden waren ook Lilly Platt en familie (Lillys Plastic Pickup), een aantal kinderen en andere vrijwilligers van de partij en iedereen maakte zich op voor een gang door het Burgemeester Berkhoutpark. Voorzien van 2 soorten zakken en afvalgrijpers gingen ze, in de kou, zwerfafval te lijf, één zak voor plastic en één voor het restafval.

Lees verder

Huiswerkbegeleiding Vietwijk

In het buurthuis Vlietwijk draait sinds kort huiswerkbegeleiding voor jongeren op de middelbare school. Initiatiefnemers en Vlietwijkbewoners Hakima en Linda zijn ruim 1,5 jaar in gesprek geweest met Stichting Voorschoten Voor Elkaar over de invulling van het buurthuis. Zij wilden heel graag betaalbare huiswerkbegeleiding omdat voor veel gezinnen 200-300 euro per maand (de gemiddelde prijs voor huisbegeleiding is 20 euro per uur) niet op te brengen is.

Lees verder

GroenLinks maakt Berkhoutpark schoon

GroenLinks Voorschoten gaat zaterdag 15 december samen met Lillys Plastic Pickup en een groep vrijwilligers en leden een poging doen om het Burgemeester Berkhoutpark schoon te maken. Vanaf 10.00 uur wordt er verzameld bij het gemeentehuis en gaan we in kleine groepjes het park van plastic en andere troep ontdoen. Iedereen mag meedoen!

Lees verder

GroenLinks is blij met duidelijkheid over financiën

Een belangrijke reden voor het besluit van de provincie om de gemeente Voorschoten eind 2016 onder financieel toezicht te stellen was de snel verslechterende schuldenpositie. Na de verkoop van de aandelen in Nuon had die er nog bijzonder goed uitgezien, maar een reeks van investeringen, een tunnel voor de Rijnlandroute en een sanering van de boekhouding van de gemeente had een einde gemaakt aan die luxe. De gemeente was nog niet failliet, maar moest wel op haar tellen gaan passen. Daarom vroeg de gemeenteraad eind vorig jaar in een motie om een nota over de schulden, die wethouder Cramwinckel afgelopen donderdag kon presenteren.

Lees verder