Nieuws

Ontwikkeling op Intratuinterrein is fantastisch voor Voorschoten

De ontwikkeling van woningbouw op het huidige Intratuinterrein is een stap dichterbij gekomen. Tijdens de commissievergadering WRG van 14 november werd het raadsvoorstel voor de anterieure overeenkomst besproken. Deze overeenkomst is de eerste stap naar verdere ontwikkeling van het gebied. GroenLinks  en de andere coalitiepartijen, VVD en D66, zijn zeer enthousiast over dit raadsvoorstel. Ook alle oppositiepartijen reageerden positief. Samen deelden we onderstaand persbericht. 

Lees verder

Gemeente begroting krijgt steun van grote meerderheid in de Raad.

GroenLinks is blij met de brede steun die de gemeentebegroting in de Raad heeft gekregen. De begroting zat naar onze mening goed in elkaar en toonde voor het eerst sinds tijden weer een positief saldo voor de komende jaren.

Voor het jaar 2020 is nu besloten om uit het positief saldo van 782.000 Euro, 300.000 Euro te gebruiken om de reserve Sociaal Domein aan te vullen. Op deze manier creëert de gemeente een goede buffer om eventuele tegenvallers in de jeugdhulp op te vangen. Daarnaast bestemt de gemeente 382.000 Euro om projecten op het terrein van verduurzaming, wonen en de samenwerking in de Leidse regio versneld op te pakken. De middelen zullen vooral ingezet worden om extra capaciteit vrij te maken voor het schrijven en uitwerken van de noodzakelijke plannen.

Lees verder

Welkom roetveeg pieten!

GroenLinks is blij met het besluit van de centrumondernemers om dit jaar het Sinterklaasfeest voor het eerst met alleen roetveeg pieten te vieren. Voorschoten volgt hierin Leiden die ook dit jaar voor het eerst alleen maar met roetveegpieten zal werken.

Lees verder

GroenLinks op bezoek bij Dierentehuis Stevenshage 'Dierenasiel is een tussenstation voor dieren, geen eindstation!'

Middenin de zomervakantie ging GroenLinks Voorschoten op bezoek bij Dierentehuis Stevenshage, ook wel Dierenasiel Stevenshage genoemd, om vrijwilligster Suzan Commandeur te interviewen. Suzan is bestuurslid bij Dierentehuis Stevenshage en woont intussen al diverse jaren met vriend, 2 katten en 2 konijnen in Noord-Hofland. Suzan werkt bij de Universiteit Leiden op het terrein van de life sciences, en heeft o.a. onderzoek verricht om alternatieven voor dierproeven te vinden.

Lees verder

Pagina's