Nieuws

Rapport van de provincie is goede basis voor discussie over bestuurlijke toekomst

GroenLinks Voorschoten heeft zich in het verleden helder en onderbouwd uitgesproken voor meer intensieve samenwerking in de Leidse regio. Om de grote opgaven van de toekomst het hoofd te kunnen bieden, en omdat de ambities van deze regio getuigen van realisme en daadkracht. Deze ambities zijn onderschreven door de gemeenteraad van Voorschoten.
Ook heeft GroenLinks in de zomer van 2017, samen met de SP, geprobeerd om de discussie over de bestuurlijke toekomst meer op gang te brengen. De opgaven waarvoor we staan, moeten immers nu worden opgepakt.
De provincie Zuid-Holland heeft onlangs een rapport uitgebracht: Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland. Tweede tussenrapportage. Dit rapport is erg interessant en zet aan tot nadenken.

Lees verder

Het CDA voert campagne over de rug van het Uitvoerend Bedrijf.

Op maandag 10 december viel veel sneeuw. De fietspaden waren gevaarlijk. Monique Lamers, fractievoorzitter GroenLinks: “Ik was, als fietser, die maandag extra vroeg vertrokken naar mijn werk in Katwijk om daar op tijd aanwezig te kunnen zijn. De fietspaden in Voorschoten waren gevaarlijk, zodat fietsers vaak moesten lopen of op de rijbaan voor auto’s fietsten, waar het wèl sneeuwvrij was. Een ongewenste situatie. In Leiden was het beter en in Katwijk was het veilig voor fietsers.” Denkend aan de discussies over sneeuwvrije fietspaden van enkele jaren geleden, riep dit de vraag op waarom de Voorschotense fietspaden nog steeds zo gevaarlijk waren. Fietsers zijn immers kwetsbaar.

Lees verder

Pagina's