Nieuws

Oproep GroenLinks: houd de tuinen groen

De overvloedige regenval van de laatste weken heeft ook in Voorschoten voor veel overlast gezorgd. Op veel plaatsen zijn kelders ondergelopen en is rioolwater in de sloten en singels terecht gekomen, met vissterfte als gevolg. Deze problemen worden mede veroorzaakt doordat steeds meer tuinen worden betegeld, zodat het regenwater niet meer geleidelijk in de grond wordt opgenomen maar via afvoerputten rechtstreeks het riool inspoelt. Door de klimaatverandering valt te verwachten dat dit probleem zich vaker zal voordoen, tenzij er maatregelen worden getroffen.

Lees verder

GroenLinks betreurt de bomenkap voor de RijnlandRoute

De GroenLinks fracties in Leiden en Voorschoten betreuren de kap van bijna 9000 bomen voor de aanleg van de RijnlandRoute. De aanleg van deze onnodige weg maakt veel natuur kapot en levert zo onherstelbare schade toe aan het Zuid-Hollandse groen. Ook de beslissing van de Raad van State om de bomenkap toe te staan betreurent de fracties.
 

Lees verder

Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof: ‘Stop bomenkap Rijnlandroute!’

De Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, de Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel e.o. en de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland hebben de Raad van State gevraagd de vergunning te vernietigen, die de gemeente Leiden aan de provincie Zuid-Holland heeft gegeven om meer dan negenduizend bomen te kappen die in de weg staan voor de aanleg van de Rijnlandroute. Maandag 21 augustus doet de Raad van State uitspraak.  Hieronder vindt u het persbericht dat de drie belangenorganisaties opstelden.

Lees verder

Pagina's