Nieuws

Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof: ‘Stop bomenkap Rijnlandroute!’

De Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, de Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel e.o. en de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland hebben de Raad van State gevraagd de vergunning te vernietigen, die de gemeente Leiden aan de provincie Zuid-Holland heeft gegeven om meer dan negenduizend bomen te kappen die in de weg staan voor de aanleg van de Rijnlandroute. Maandag 21 augustus doet de Raad van State uitspraak.  Hieronder vindt u het persbericht dat de drie belangenorganisaties opstelden.

Lees verder

De toekomst van Voorschoten

De discussie over de toekomst van Voorschoten wordt volop gevoerd. Ligt die in de Leidse regio of is een fusie met Wassenaar de enige optie? Monique Lamers fractievoorzitter GroenLinks Voorschoten, en  Erik Maassen, fractievoorzitter SP Voorschoten, schreven onderstaand opiniestuk.

Lees verder

De nieuwe nota herstel

Zoals bekend staat Voorschoten onder preventief toezicht van de provincie. Reden hiervoor is dat het met de financiën niet goed gaat. Dat moet worden hersteld en daartoe is in maart door het college een herstelplan gemaakt. Het bleek dat er grote bezuinigingen nodig zijn, onder andere op onze voorzieningen zoals zwembad en kinderboerderij. Hieronder leest u de visie van GroenLinks op de nieuwe nota herstel.
 
Lees verder

Rondje Raad Voorschotense Krant

'Wat vindt GroenLinks, kan Voorschoten zelfstandig blijven?' vroeg de Voorschotense Krant ons voor haar katern 'Rondje Raad'.

Lees hieronder de reactie van Monique Lamers.

Lees verder

Bestemmingsplan Roosenhorst in strijd met eerder afgesproken kaders

In de vergadering van de commissie Wonen, Ruimte en Groen van 15 juni werd het ontwerp bestemmingsplan Roosenhorst besproken. Dit bestemmingsplan legt de basis voor de aanleg van een woonwijk van 44 woningen op het voormalige kassenterrein van tuincentrum De Gieters ten noorden van de Kniplaan.

Lees verder

Pagina's