Nieuws

GroenLinks dankt kiezers en vrijwilligers

Dankzij de steun van iedereen die ons geholpen heeft bij de campagne hebben we een geweldig resultaat kunnen neerzetten. Voor dat resultaat danken wij uiteraard ook onze kiezers in Voorschoten.

Lees verder

Dreigende bomenkap na reeds massale bomenkap voorlopig afgewend

334 bomen dreigden te worden gekapt op  Vlietland omdat Staatsbosbeheer bang was voor een verdere verspreiding van de essentakziekte. Deze kap zou komen bovenop de kap van duizenden bomen voor de aanleg van RijnlandRoute en de verbreding van de A4. Na vele reacties besloot Staatsbosbeheer de kap uit te stellen en eerst goed onderzoek te doen naar de nut en noodzaak van deze kap. GroenLinks Voorschoten is erg blij met dit uitstel. De partij had het college van VVD, ONS en CDA ook vragen gesteld over wat dreigde te gebeuren.  De antwoorden hierop riepen echter gemengde gevoelens op.  

Lees verder

Ondervoeding ouderen is voor GroenLinks volstrekt onacceptabel

Tijdens zijn toespraak in de bibliotheek van Voorschoten refereerde GroenLinks lijsttrekker Johan van Rixtel aan een afstudeeronderzoek van een student aan de Hogeschool Leiden. Deze student doet in opdracht van GroenLinks Voorschoten onderzoek naar de positie van alleenstaande ouderen met beginnende dementie. Het gaat voornamelijk om ouderen die zelfstandig wonen, dus die geen partner hebben en een klein sociaal netwerk. Door gebrek aan toezicht blijkt er onder dementerenden ondervoeding voor te komen.

Lees verder

Stemadvies Wim Wolting voor behoud van Zwembad het Wedde

Wim Wolting

Wim Wolting is als lid van de “Vrienden van het Wedde” een vurig pleitbezorger voor het behoud van Zwembad het Wedde. Wim is ook al decennia lid van GroenLinks. Hij staat op plaats 17 van de kandidatenlijst. Volgens hem moeten de kiezers stemmen op partijen die nu al structureel geld hebben vrijgemaakt voor zwembad het Wedde. GroenLinks is één van deze partijen.

Lees verder

Pagina's