Nieuws

Bestemmingsplan Roosenhorst in strijd met eerder afgesproken kaders

In de vergadering van de commissie Wonen, Ruimte en Groen van 15 juni werd het ontwerp bestemmingsplan Roosenhorst besproken. Dit bestemmingsplan legt de basis voor de aanleg van een woonwijk van 44 woningen op het voormalige kassenterrein van tuincentrum De Gieters ten noorden van de Kniplaan.

Lees verder

Goed dat de gemeenteraad toegankelijkheid voor iedereen gaat bespreken.

De eerste verdieping van het paviljoen op het Deltaplein is niet toegankelijk voor mensen die niet de trap op kunnen lopen.  GroenLinks diende tijdens de raad van 8 juni een motie in waarin het college werd opgeroepen een gesprek aan te gaan met de projectontwikkelaar om te kijken of het alsnog mogelijk is dit te regelen.

Lees verder

Uitstel van herstelplan

Het herstelplan voor Voorschoten wordt pas later ingediend. Er is nog teveel onbekend en de prijs van de voorgestelde bezuinigingen voor  de samenleving is te hoog. GroenLinks en PvdA  hebben dit al steeds betoogd. De fracties zijn blij dat de overige raadsfracties dit nu ook inzien. Ze zijn ook blij met de brief van de burgemeester die hun denklijn ondersteunt

Lees verder

Pagina's