Afdeling

De afdeling GroenLinks Voorschoten bestaat uit de gemeenteraadsfractie, het bestuur en werkgroepen.

 

Gemeenteraadsfractie

De gemeenteraadsfractie vertegenwoordigt GroenLinks in de Voorschotense gemeenteraad en in de stad. 

De fractieleden zijn: Monique Lamers en Fer von der Assen.

Zij worden ondersteund door de commissieleden: Albert Deuzeman, Johan van Rixtel en Joop Bos

Bestuur

Het bestuur faciliteert de fractie en de leden en is verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van GroenLinks in Voorschoten. 

Dit zijn: Gert Both (voorzitter), Steef Harlaar (penningmeester), Marijke Kleijweg (algemeen lid), Muriëlle van Sante (secretaris) en Corine Ilić (algemeen lid).

Adres

Van Hamellaan 22, 2252 BM, Voorschoten.

Werkgroepen

Veel GroenLinksleden zijn actief als vrijwilliger in Voorschoten.

Werkgroepen binnen GroenLinks:

- Werkgroep Sociaal Domein

- Werkgroep campagneteam

Vrijwilligersorganisaties waar GroenLinksleden in actief zijn:

- Burgerinitiatief Klimaat in Jouw Straat

- Duurzame Ondernemers

- Platform Duurzaam Voorschoten