Afdeling

De afdeling GroenLinks Voorschoten bestaat uit de gemeenteraadsfractie, het bestuur en werkgroepen.

 

Gemeenteraadsfractie

De gemeenteraadsfractie vertegenwoordigt GroenLinks in de Voorschotense gemeenteraad en in de stad. 

De fractieleden zijn: Monique Lamers en Fer von der Assen.

Zij worden ondersteunt door de commissieleden: Albert Deuzeman, Johan van Rixtel en Joop Bos

Bestuur

Het bestuur faciliteert de fractie en de leden en is verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van GroenLinks in Voorschoten. 

Dit zijn: Gert Both (voorzitter), Steef Harlaar (penningmeester), Marijke Kleijweg (algemeen lid), Muriëlle van Sante (secretaris) en een vacature.

Werkgroepen

Veel GroenLinksleden zijn actief als vrijwilliger in Voorschoten.

Werkgroepen binnen GroenLinks:

- Werkgroep Sociaal Domein

- Werkgroep campagneteam

Vrijwilligersorganisaties waar GroenLinksleden in actief zijn:

- Burgerinitiatief Klimaat in Jouw Straat

- Duurzame Ondernemers

- Platform Duurzaam Voorschoten