GroenLinks Voorschoten kiest voor het open en groen houden van Vlietland. Een recreatiepark, en zeker eentje met 222 grondgebonden vakantiewoningen en 569 parkeerplaatsen hoort en past daar niet bij.

Zuid-Holland heeft het laagste percentage natuur van alle provincies (6% tegenover gem. 15% volgens Natuurmonumenten) en kan als meest verstedelijkte provincie geen natuur en openbare leefruimte meer verliezen, want daardoor wordt de druk op de overige natuur nog hoger. Bovendien lossen die recreatieparken geen enkel maatschappelijk of economisch probleem op, sterker nog, ze creëren dat eerder.
GroenLinks Zuid-Holland streeft naar toegang voor alle inwoners van Zuid-Holland tot groengebieden. Vlietland is voor de inwoners van vooral Voorschoten, maar ook Leiden, Zoeterwoude, Leidschendam-Voorburg belangrijk als recreatiegebied. De hoeveelheid (recreatie)ruimte die verloren gaat met de bouw van een vakantiepark is onacceptabel groot. Zeker in Zuid-Holland staat de buitenruimte onder grote druk (door de aanleg van wegen, woningbouw en dus ook vakantiewoningen). Qua ruimtelijke ordening kijken we goed wat past waar en we zetten daarbij de natuur centraal. Een recreatiepark in Vlietland zoals nu beoogd, beperkt de openbare leefruimte en de natuur.
Ook t.a.v. de beperkte bouwcapaciteit die er nu is, moet deze vooral gebruikt worden voor woningen, en niet niet voor luxe vakantieparken gebruikt worden. Bovendien is het, ook in verband met de stikstofproblematiek, zo'n verkeerd signaal om nu in vakantieparken te investeren.

Het open en groen houden van Vlietland wordt gesteund door andere GroenLinks & PvdA fracties in de omgeving. Ook de lokale SP fracties steunen dit pleidooi, alsmede sommige lokale fracties van de CU, D66, PvdD en het CDA. In de Staten van Zuid-Holland willen verder ook Volt en de BBB Vlietland open en groen houden.

Vlietland

Intussen vullen de media zich met allerlei artikelen over Vlietland. We hebben dit op een rij voor je gezet.

april-juni 2024

1/5: U zegt het maar: In wiens handen ligt het lot van Vlietland?
28/4: Vlietland: Procedure alternatief bouwplan loopt
27/4: Vlietland: Werkzaamheden stil gelegd
26/4: "Projectontwikkelaar mag werkzaamheden in Vlietland niet starten"
24/4: Geen vakantiepark in natuurgebied, maar tussen kassen: plan krijgt veel steun
24/4: Veel steun voor nieuw plan recreatiewoningen: niet in Vlietland maar tussen kassen
24/4: Vlietland: Kans voor alternatief bouwplan
23/4: Vlietland: Nieuw debat in gemeenteraad
19/4: Vlietland: Ontwikkelaar spreekt wethouder tegen
16/4: DLR schetst verkeerd beeld Vlietland
13/4: Vlietland: Bouw gaat door
11/4: Vlietland: Provincie wijst ontwikkelaar terecht
10/4: Plan voor vakantiewoningen in Vlietland aangepast en na de zomer behandeld, maar het gaat wel door. ’Hangt geenszins samen met problemen’
7/4: Nieuw plan voor ontwikkeling in Vlietland in aantocht
7/4: GroenLinks Voorschoten op de bres voor Vlietland
6/4: Nieuw plan voor ontwikkeling in Vlietland in aantocht
5/4: Vlietland: Wethouder houdt ontwikkelaar niet tegen
1/4: Vragen GroenLinks over werkzaamheden Vlietland-Noord

januari-maart 2024

29/3: Blog: het ei van ChristenUnie
28/3: Recreatiewoningen Vlietland naar Stompwijk
27/3: ChristenUnie biedt alternatief voor Vlietland: woningen voor Stompwijk
24/3: Vlietland: alternatief plan
19/3: Vergunningen voor werken Vlietland
14/3: Vrienden van Vlietland eisen optreden
6/3: Vlietland: Ontwikkelaar start werkzaamheden
18/2: Ontwikkelperspectief Vlietland: Recreatiewoningen voetnoot
8/2: Vlietland: Reactie op ingebreke stelling
5/2: Geen actie meer wegens vermeend lekken
5/2: Burgerinitiatief Vlietland begrijpt het niet meer
1/2: Blog: Vlietland, de inkeer
31/1: Vlietland: Nieuw bouwplan
28/1: Waarschuwing over grondwallen Vlietland
27/1: Burgerinitiatief Vlietland waarschuwt: 'Grondwallen vakantiepark zijn gevaarlijk'
26/1: Vlietland: Provincie wacht op realisatie woningen
25/1: Vlietland: Beheer bouwgebied gestaakt
24/1: Vlietland: Ontwikkelaar stelt provincie in gebreke
22/1: Vlietland: Misleidende framing toename biodiversiteit
15/1: Vlietland: Huisadvocaat gemeente wilde geheimhouding
14/1: Vlietland: Lekken ja; verder onderzoek nee
12/1: Vlietland: Geen betrouwbaar beeld bebouwing
10/1: Vereniging Vrienden van Vlietland: 'Villapark Vlietland wordt vooral heel massaal'
4/1: Gemeente LV negeert natuurwaarden Vlietland Noord
4/1: Vlietland: Gemeenteraad informeert provincie
3/1: Rijk stelde voorwaarde aan bebouwing Vliietland

Vlietland

augustus-september 2023

30/9: Burgerinitiatief Vlietland sleept gemeente voor de rechter
28/9: U zegt het maar: Onkunde bij gemeenteraad en B&W
27/9: Nieuw hoofdstuk in ’hoofdpijndossier’ Vlietland. Raad wil deel geheimhouding opheffen, maar of dat ook écht gebeurt is nog maar de vraag
27/9: Geheimhouding stukken Vlietland opgeheven
26/9: Eerste slotje er af op geheime stukken dossier Vlietland 
26/9: Openheid Vlietland: Sleutel bij D66
26/9: U zegt het maar: Ineens is alles geheim
26/9: Provinciale partijen Zuid-Holland willen openheid rond juridische adviezen over Vlietland
26/9: Tegenstanders komst vakantiepark Vlietland willen openheid, gemeente kiest voor geheimhouding
25/9: Provinciale partijen Zuid-Holland roepen op tot openheid en transparantie rondom Vlietland
25/9: Besluitvroming Vlietland deugde niet
24/9: Gemeente sloot in 2021 deal met ontwikkelaar Vlietland
23/9: Onrust over bouwplannen Vlietland groeit: Dit gaat echt ergens over
22/9: Oppositie wil openheid inzake Vlietland
21/9: Blog: Einde van de rechtsstaat
20/9: Burgerinitiatief Vlietland stelt gemeente Leidschendam-Voorburg in gebreke
20/9: B&W willen informatie Vlietland blokkeren
18/9: Bouw Vlietland 'niet meer open voor discussie'
15/9: 'Bevriezen' Vlietland kan wel
14/9: U zegt het maar: Snapt de wethouder het zelf nog wel?
11/9: Wethouder: 'Bevriezen' Vlietland kan niet
4/9: Vlietland: Provincie legt zich vergaand vast
1/9: GroenLinks priknick in Vlietland
1/9: Wethouder: Bouwplan Vlietland helpt natuur
31/8: Ontwikkelaar Vlietland heeft geen vergunning nodig
30/8: U zegt het maar: Wat zegt second opinion Vlietland
29/8: Vlietland: Nieuw besluit gemeenteraad nodig
28/8: Wat de samenvatting van de second opinion ons wel en niet vertelt
28/8: Vlietland: Truc om vrijgave stukken te voorkomen
27/8: Vlietland: Gemeente schakelt advocaat in
24/8: Geen beleid voor openbaarmaking stukken gemeente
23/8: Begeleidingscommissie Vlietland had geen status
22/8: Informeel overleg over Vlietland
21/8: Verkoop woningen Vlietland start eind 2023
20/8: Vraagtekens rond griffier en commissie Vlietland
18/8: Partijen willen helderheid over Vlietland
16/8: Ontwikkelaar Vlietland moet vergunning aanvragen
15/8: B&W weersproken inzake geheimhouding Vlietland
14/8: Realisatie woningen Vlietland 'een gegeven'
9/8: Tegenstellingen in advies Vlietland
7/8: Ontwikkelaar Vlietland wil beginnen

Recreatie in Vlietland

mei-juli 2023

19/7: Structuurvisie zonder Vlietland
18/7: Gemeenteraad heeft meerdere opties bouw Vlietland
17/7: Raadsman Vlietland zwijgt
16/7: Alternatieven voor Vlietland liggen er
14/7: Juridisch geen bezwaar voor behoud groen Vlietland
14/7: Bouwen op Vlietland: juridisch niet tegen te houden, bevriezen besluit wel onder voorwaarde
13/7: Bouw Vlietland 'bevriezen' kan wel
12/7: Laatste kans voor Vlietland?
12/7: Urenlang beraad over stukken Vlietland
12/7: Demonstratie tegen plannen Vlietland krijgt steun Leidse regio
12/7: Bos sneuvelt voor nieuw parkeerterrein bij recreatieplas Vlietland
12/7: Onafhankelijke advocaat oordeelt: bouw vakantiehuisjes Vlietland niet in strijd met regels
11/7: Komst bungalowpark in recreatiegebied Vlietland leidt tot nieuw protest
11/7: Demonstranten tegen plannen Vlietland worden buiten de deur gehouden bij raadsvergadering Leidschendam-Voorburg
11/7: GroenLinks steunt demonstratie 11 juli voor open en groen Vlietland
11/7: Protest tegen geheim beraad Vlietland
11/7: U zegt het maar: Hoe eerlijk en onafhankelijk was het?
10/7: Demonstratie voor groene toekomst Vlietland in Voorburg
10/7: Onderhoud onder druk bij niet doorgaan plannen Vlietland
10/7: Vlietland: niet alle stukken openbaar
9/7: Vlietland; hoop door uitspraak Raad van State
8/7: Demonstratie voor behoud van bomen, dinsdag 11 juli 19.00 in Voorburg
8/7: Burgerinitiatief Vlietland twijfelt aan second opinion
7/7: Werken voor bouw Vlietland starten
7/7: Extra vergadering gemeenteraad
5/7: Provincie: Bouwpland Vlietland past niet
4/7: U zegt het maar: steun voor Burgerinitiatief Vlietland
3/7: Commissie wil juridisch advies Vlietland openbaar
2/7: GroenLinks wil inzicht in natuurwaarde Vlietland
1/7: Burgerinitiatief Vlietland betreurt dreigementen
30/6: Steunt de huisadvocaat het advies van het Burgerinitiatief over Vlietland?
30/6: Ontwikkelaar Vlietland reageert op claim
29/6: Deal Vlietland; geen schadeclaim
28/6: Ontwikkelaar Vlietland trekt ontheffingsverzoek in
27/6: Huisadvocaat gemeente maakte advies bouw Vlietland
26/6: Hard oordeel over bouwplan Vlietland
20/6: Burgerinitiatief Vlietland vraagt politieke moed
19/6: Geen duidelijkheid over bouwplan Vlietland
12/6: Hoezo, geen 'natuur' in Vlietland Noord?

Vlietland
Vlietland
Vlietland

Wij gaan door met de strijd

Het is onbegrijpelijk, dat een recreatiegebied dat nu voor iedereen toegankelijk is wordt vernield om er een project met winstoogmerk neer te zetten

Inhoud:

  1. Standpunt GroenLinks Voorschoten
  2. Laatste nieuws
  3. Relevante documenten
  4. Nieuwsarchief
  5. Actieblok