“ Ik vind het van belang om voor je omgeving en de samenleving op te komen. ”

Hoe lang woon je in Voorschoten?
In 2000 ben ik in Voorschoten komen wonen met mijn partner en éénjarige dochter. Ik heb heel prettig gewoond in de kindervriendelijke Bloemenwijk en ben in 2015 verhuisd (vooral vanwege de tuin) naar de Leidseweg-Noord met partner, dochter én zoon.

Wat doe je naast de politiek?
Naast de politiek ben ik werkzaam via mijn eigen bedrijf welke zich voornamelijk richt op privacy en AVG onderwerpen. Verder was ik een behoorlijk fanatiek sporter, eerst tafeltennis, daarna tennis, hardlopen en volleybal. Nu de knie niet meer zo meewerkt, fiets ik langzamerhand steeds meer, zowel op de reguliere stads(dorps)fiets, als ook op de mountainbike en racefiets. Verder bij tijd en wijle een enthousiaste klusser en tuinierder.

Waarom ben je actief in de lokale politiek?
In 2016 ben ik echt actief geworden in Voorschoten, eerst als lid van de werkgroep Sociaal Domein, vervolgens als ondersteuning van de raadsfractie, en in 2018 als commissie- en raadslid. Een heel belangrijke overweging was het steeds groeiende besef dat het belangrijk is om voor je omgeving en de samenleving van belang te zijn, en materialistische overwegingen minder op de voorgrond te laten treden. Bovendien vind ik het heel prettig om in een team actief te zijn en gezamenlijk doelen na te streven. Die groep mensen heb ik bij GroenLinks Voorschoten gevonden.

Waarom GroenLinks?
Belangrijkste reden om lid van GroenLinks te worden was de vorming van het kabinet Rutte 1 in 2010 waar de PVV een belangrijke rol kreeg als gedoogsteuner. Tot die tijd wel altijd GroenLinks (of voorlopers) of PvdA gestemd, maar de introductie van een racistische partij bij het kabinet Rutte 1 was voor mij de druppel. Dat de keuze op GroenLinks viel had te maken met de koers van de partij als sociale en groene partij, en waarschijnlijk het frisse en jonge imago.