Standpunten

Standpunten

Sociaal Voorschoten

GroenLinks kiest voor een Voorschoten waarin we eerlijk delen en iedereen meetelt. Jong en oud, arm en rijk, met en zonder beperking. Iedereen krijgt een eerlijke kans op goed werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning, menselijke zorg en het allerbeste onderwijs. Onze leefomgeving moet uitnodigen tot een gezonde leefstijl. Op school en daarbuiten krijgen kinderen de ruimte met voldoende sport- en speelvoorzieningen.

Groen Voorschoten

Ons landschap wordt aangetast door bebouwing en asfaltering, groen gebied wordt grijs en lucht en water zijn vervuild. Wij willen de gezonde balans herstellen. In een groen dorp is het prettiger en gezonder leven. Onze kinderen kunnen lekker buiten spelen en volwassenen kunnen dicht bij huis wandelen, fietsen en sporten.

Ondernemend Voorschoten

Voorschoten is een fantastisch dorp om in te wonen omdat er elke dag weer vele Voorschotenaren bereid zijn de kar te trekken. Zij zetten zich als vrijwilliger in om het leven van anderen mooier te maken. Binnen organisaties dragen zij activiteiten en voorzieningen die het dorp bruisend houden. Of ze dragen met hun bedrijf zowel bij aan werkgelegenheid als aan de leefbaarheid van het dorp. Door te zorgen voor een aantrekkelijk centrum, winkels in de wijken en innovatieve dienstverlening.

Cultureel en sportief Voorschoten

Wij zijn trots op ons lokale, culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open dorp hoort een bruisend aanbod van kunst en cultuur. Kunst stelt vragen, verbeeldt werelden, verrijkt ons leven en geeft kleur aan ons bestaan. Cultuur draagt bij aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing. Zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in een groep. GroenLinks vindt het belangrijk dat kinderen, ongeacht het inkomen van hun ouders, al jong toegang hebben tot kunst en cultuur. De gemeente moet dat aanbod actief ondersteunen en inwoners informeren over wat er op dat gebied gebeurt in Voorschoten.

Samenwerking in de regio

Voorschoten werkt intensiever samen in de Leidse regio om de grote veranderingen het hoofd te bieden. Wij onderschrijven de ambities van de Leidse regio.

Democratisch Voorschoten

Het is hoog tijd voor verandering! Voor GroenLinks is een democratisch Voorschoten meer dan de helft-plus-één die beslist. We zijn trots op onze open en tolerante samenleving, waar ook naar minderheden wordt geluisterd. We respecteren elkaar en leven ons in in elkaars problemen. GroenLinks wil dat iedere Voorschotenaar zich gehoord voelt. Niet alleen de mondige burgers maar ook inwoners voor wie praten minder vanzelfsprekend is. Waar burgers zelf initiatief nemen om hun eigen buurt te verbeteren, denkt en helpt de gemeente mee.