30 km
Verkeersveiligheid

30 km per uur

Binnen de bebouwde kom moet 30 km/u de norm worden en 50 km/u de uitzondering voor doorgaande verbindingen.

Lees meer
Afval
Afval

Afval

De Voorschotense afvalberg moet kleiner, goed voor het milieu en onze portemonnee. Hierbij geldt het principe: de vervuiler betaalt.

Lees meer
AB-huis
Monumenten

Ambachts- en Baljuwhuis

Het Ambachts- en Baljuwhuis verdient reuring en gebruikers.

Lees meer
Armoede

Armoedebeleid

GroenLinks wil dat iedereen in Voorschoten kan meedoen. Dat vraagt om een armoedebeleid.

Lees meer
Bedrijven

Bedrijventerreinen

De huidige bedrijventerreinen in Voorschoten staan voor GroenLinks niet ter discussie.

Lees meer
Bereikbaarheid

Bereikbaarheid Voorschoten garanderen

Niemand is gebaat bij files op de toegangs- en uitvalswegen van ons dorp

Lees meer
Gemeentehuis
Gemeente

Bestuur

Wij staan voor transparant, eerlijk en financieel gezond bestuur dat er is voor burgers en ondernemers in Voorschoten.

Lees meer
Transparantie
Bestuur

Transparant bestuur

Binnen de ambtelijke organisatie die Voorschoten nu opbouwt moet er niet alleen aandacht zijn voor effectief en efficiënt bestuur, maar ook voor een goede...

Lees meer
Bijstand

Bijzondere bijstand

GroenLinks wil de bijzondere bijstand beschikbaar stellen aan huishoudens met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum.

Lees meer
Bij
Biodiversiteit

Biodiversiteit

Ondanks de groeiende aandacht voor het thema, gaat het niet goed met de biodiversiteit.

Lees meer
Natuur

Groene buitengebieden

GroenLinks zet zich actief in voor behoud en versterking van de groene buffers rond het dorp.

Lees meer
Burgerinitiatief

Burgerinitiatieven stimuleren

De gemeente blijft burgerinitiatieven stimuleren, vergroten en uitwerken om Voorschoten energiebewust te maken

Lees meer