Voorschoten is een dorpse gemeente, maar in een sterk verstedelijkt gebied met vele dorpelingen die dagelijks elders aan het werk zijn. Door de geplande woningbouw, binnen en buiten onze gemeente, zal de drukte de komende jaren toenemen. Zonder sturende maatregelen leidt dat onvermijdelijk tot vastlopend verkeer en onveilige situaties in ons dorp. De energietransitie is daarbij een extra uitdaging, omdat het vraagt om een overstap op middellange termijn naar duurzame mobiliteit. Dat betekent dat we op termijn voor al ons vervoer gebruik maken van duurzaam opgewekte energie, in eerste instantie door elektrisch rijden. Het betekent ook dat we waar mogelijk het autogebruik verminderen door effectief, aantrekkelijk openbaar vervoer en ruim baan voor veilig fietsen.