Omdat voor Voorschoten en omgeving natuur- en recreatiegebied Vlietland zo van belang is, is het met het oog op de komende verkiezingen interessant om te kijken wat partijen zeggen over de toegankelijkheid van natuur-/recreatiegebieden. Voor de provinciale statenverkiezingen van maart 2023 had het Burgerinitiatief Vlietland een stemwijzer over de plannen voor een vakantiepark Vlietland geplaatst op hun website. Interessant was te zien dat de meeste partijen het opofferen van de schaarste stukjes groen voor dit vakantiepark in onze regio niet zien zitten. Bij bestudering van de landelijke verkiezingsprogramma’s is de aandacht voor vakantieparken in een natuur-/recreatiegebied afwezig. Nu past een lokale kwestie niet heel goed in een landelijk programma, maar is er dan wel aandacht voor natuur-/recreatiegebieden bij de landelijke partijen?

Dat valt tegen. Er wordt her en der wel gesproken over recreatie(gebieden), maar wat men daarmee wil is vaak vaag, zeker ook gelet op de toegankelijkheid voor bewoners uit de omgeving. De verkiezingsprogramma’s van GroenLinks/PvdA, Splinter en de PvdD zien ruimte voor meer recreatie. De toegankelijkheid van recreatiegebieden wordt alleen in het GroenLinks/PvdA programma expliciet genoemd. Helemaal verrassend is dat niet omdat vanuit GroenLinks Voorschoten hierover een amendement is ingediend.

Initieel was de volgende zin aangegeven: “We verbeteren en vergroten de bestaande natuur- en recreatiegebieden.” De Voorschotense GroenLinks & PvdA fracties waren blij te lezen dat dit opgenomen was. Gelet op de situatie in Vlietland leek het GroenLinks raadslid Paul ’t Lam zinvol om de noodzaak van toegankelijkheid van zo’n gebied te benadrukken. Middels een ingediend en dus aangenomen amendement is de tekst nu het volgende geworden: “We verbeteren en vergroten de bestaande natuur- en recreatiegebieden, en deze blijven vrij toegankelijk.”
Hiermee willen we voorkomen dat de recreatiegebieden die nu nog vrij toegankelijk zijn, in de nabije toekomst (deels) afgesloten worden voor de gewone bezoeker. Het is een kleine stap in een traject om Vlietland open en groen te houden.