Ontwikkelaar DLR wil een ‘substantieel’ nieuw plan maken voor Vlietland-Noord. Hierdoor is de besluitvorming over de ontwikkeling van Vlietland door de wethouder van Leidschendam-Voorburg nu naar achteren (naar het najaar) geschoven. Ook is recentelijk de ChristenUnie in Leidschendam-Voorburg met een nieuw plan gekomen om Vlietland-Noord groen en open te houden.

De vraag hierbij is wel of de bewoners in de omgeving meegenomen gaan worden bij de planvorming. De ChristenUnie heeft dat niet gedaan en het is de vraag of DLR dat gaat doen. Er is natuurlijk alle aanleiding om bewoners wel mee te nemen bij de plannen. De reden dat over het huidige voorstel nog geen beslissing is genomen komt door langdurige en gefundeerde bezwaren en protesten van organisaties als Burgerinitiatief Vlietland (https://groenopenvlietland.nl/), Bomenbond Rijnland (https://www.bomenbondrijnland.nl/) en Vrienden van Vlietland (https://www.vriendenvanvlietland.nl/), naast de inzet van enkele partijen (GroenLinks, PvdA, SP) in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Leiden.

Het zou heel verstandig zijn als er een plan gaat komen dat recht doet aan de situatie in 2024. Dus een plan met volop aandacht voor groen en een omgeving voor openbare recreatie. De plannen uit 2005 en van 2022 zijn niet meer van deze tijd. In de stedelijke omgeving waarin we zitten, moet juist aandacht zijn voor een leefbare omgeving voor iedereen, en niet voor een park vol elitaire vakantiehuizen. Om nog maar te zwijgen over de schade die de huidige plannen betekenen voor biodiversiteit, stikstofuitstoot, en bouw van vakantiewoningen in plaats van gewone woonruimte.

Het uitstel tot het najaar van 2024 lijkt overigens heel optimistisch, want bij een nieuw plan dienen allerlei organisaties, bewoners en overheidsinstanties, zoals gemeenten en de provincie de kans te krijgen om een zienswijze in te dienen. Ervaring leert dat dit traject niet in een half jaar afgerond gaat worden, tenslotte loopt dit proces nog voor de plannen uit 2022.

Voor de liefhebber heeft GroenLinks Voorschoten een pagina opgezet met allerlei informatie over Vlietland (dossier Vlietland). Hierop staan o.a. ruim 150 verwijzingen naar artikelen die met het dossier Vlietland te maken hebben.

https://voorschoten.groenlinks.nl/vlietland-groen-en-open