Het bestuur faciliteert de fractie en de leden en is verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van GroenLinks in Voorschoten.

De taak van het bestuur is de afdeling GroenLinks Voorschoten in stand houden en zo mogelijk versterken. Hieronder valt het beheren van de administratie en financiën van de afdeling, maar ook het organiseren van activiteiten voor leden, faciliteren van contact tussen fractie en leden, onderhouden van contact met fractie en wethouder en het coördineren van verkiezingsactiviteiten.

Het bestuur bestaat uit: Marijke Kleijweg (voorzitter), Paulien van Yperen (secretaris), Bart Verschoor (penningmeester), Astrid Cortel (algemeen bestuurslid) en Fons Lemmens (algemeen bestuurslid).

Contact met het bestuur: secretaris@glvs.nl

Klimaatstaking