Ik heb ruim dertig jaar gewerkt bij de rijksoverheid in Den Haag. Mijn werkterrein was personeel en organisatie, en dat werk heb ik gedaan bij achtereenvolgens vijf ministeries. Inmiddels ben ik twaalf jaar gepensioneerd. Ik maak nu websites voor stichtingen en verenigingen. Ik schrijf artikelen en columns. Al mijn publicaties heb ik bij elkaar gezet op mijn website.

Toen ik meer dan veertig jaar geleden in Voorschoten kwam wonen viel mij op hoe groen het hier was, en dat is in die jaren alleen maar meer geworden. Het rijke verenigingsleven is een andere aantrekkelijke kant van Voorschoten. Het is goed toeven in ons dorp. Jarenlang heb ik dat aanvaard als een vanzelfsprekendheid. Maar dat is het natuurlijk niet. Een goed functionerend gemeentebestuur is een noodzakelijke voorwaarde. GroenLinks Voorschoten draagt daaraan bij. Ik draag op mijn beurt bij aan het werk van GroenLinks, als lid van de steunfractie. Ik leg vast wat de fractieleden allemaal doen voor Voorschoten. Dat is meer dan je zou denken, en ik wil dat zo goed mogelijk zichtbaar maken. Het Jaarverslag 2020 van de fractie geeft daarvan een goed beeld.