Het ledenblad, 'De impressie' wordt gemaakt door enkele leden. Zij belichten GroenLinks onderwerpen, delen hun mening in een column, en nemen interviews af. Schrijftalent is welkom, dus meld je aan!

Contact via: michiel@glvs.nl