Nieuws

GroenLinks: toegang tot sport en cultuur voor arme gezinnen goed regelen

Met het onlangs vastgestelde nieuwe subsidiebeleid bestaat de mogelijkheid dat sport- en culturele organisaties de bezuinigingen gaan doorberekenen aan de gebruikers van deze voorzieningen. Dit kan betekenen dat de contributies omhoog gaan of dat de entreeprijzen verhoogd worden. GroenLinks vindt dat deze mogelijke lastenverhoging er niet toe moet leiden dat gezinnen met een laag besteedbaar inkomen vanwege de hogere kosten buiten spel worden gezet. Het beleid van de gemeente is er immers op gericht dat iedereen mee moet kunnen doen. De gemeente heeft daarmee volgens ons ook een verplichting daar op toe te zien en waar nodig bij te springen.

Lees verder

Impressie 2 van 2019

Ons eigen blad, De Impressie, is weer uit. Download en lees de Impressie hieronder. 

GroenLinks ziet ruimte voor betrokken inwoners

Slechts een week na de redding van zwembad Het Wedde is ook een volgend verkiezingspunt van GroenLinks een stap dichterbij gekomen: De nota burgerparticipatie is aangenomen waarmee de gemeente inwoners betrekt bij haar beleid. Inwoners krijgen nu meer mogelijkheden en ruimte om met de gemeente mee te denken over nieuw beleid en de uitvoering ervan. 

Lees verder

Realistische jaarrekening met oog voor de toekomst

Donderdag 13 juni is door de gemeenteraad van Voorschoten de jaarrekening 2018 vastgesteld. De gemeente boekte over 2018 een positief resultaat van bijna 1,9 miljoen euro, vooral door eenmalige inkomsten, zoals de verkoop van panden. Als die inkomsten worden weglaten, resteert er een overschot van bijna 200.000 euro. “We zijn blij met dit positieve resultaat, maar rekenen ons zeker niet rijk”, aldus GroenLinks-raadslid Albert Deuzeman. “Er komen nog moeilijke beslissingen aan en daar lig ik wel eens wakker van.”

Lees verder

GroenLinks: Eindelijk bouwen in Starrenburg III

Eindelijk komt er schot in de ontwikkeling van Starrenburg III. Dit is goed nieuws voor Voorschoten, want er is een grote vraag naar woningen. Het nieuwbouwproject zal tussen de 250 en 300 woningen opleveren. GroenLinks Voorschoten is blij dat Starrenburg III eindelijk meer vorm krijgt, nadat het project lange tijd heeft stilgelegen. Heronderhandelen van de percentages vinden we onverstandig, omdat daarmee het risico op nieuwe vertraging groot is. Daarnaast is het belangrijk dat je als betrouwbare overheid zo weinig mogelijk op eerder gemaakte afspraken terugkomt. 

Lees verder

GroenLinks blij met brede steun motie banenafspraak

Tijdens de raadsvergadering van 13 juni is met brede steun de motie banenafspraak ten gunste van mensen met een arbeidsbeperking aangenomen. De motie was een initiatief van GroenLinks Voorschoten en werd breed onderschreven. De motie vraagt aan de leden van het college om bij gemeenschappelijke regelingen te informeren naar het aantal gerealiseerde garantiebanen en er bij hen op aan te dringen om voldoende garantiebanen te realiseren. Gemeenschappelijke Regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen overheden, zoals gemeenten, die specifieke taken uitvoeren. De GGD en de Omgevingsdienst zijn voorbeelden van Gemeenschappelijke Regelingen.

Lees verder