Veel bewoners zijn niet op de hoogte van gemeentelijke regelingen, die vaak moeilijk of niet te vinden zijn. Inwoners hebben moeite met iedere keer dezelfde informatie aan te leveren voor verschillende regelingen. Verder was maatwerk vaak lastig en werden inwoners die om hulp vroegen niet als gelijkwaardig behandeld. Consulenten waren tevens niet goed bereikbaar en ook de systemen om aanvragen te doen, haperde met enige regelmaat. 

In onze ogen zijn voor het minimabeleid door het College in Voorschoten te weinig mensen en middelen beschikbaar. Dat is niet zonder gevolgen. Op vraag aan de onderzoeker van het rapport wat haar het meest was opgevallen, kwam het volgende antwoord: ‘Wat mijzelf best wel tegen de borst stuit, is hoe de consulenten omgaan met de mensen. En ik zou wel willen kijken, wordt daar in een andere regio klantvriendelijker naar de inwoners gekeken en worden zij gewoon als een gelijkwaardig mens gezien?’

De conclusies van het rapport komen overeen met de signalen die wij van inwoners ontvangen. Gerichte en concrete acties zijn nu noodzakelijk. En liggen binnen handbereik, zoals GroenLinks raadslid Paul ’t Lam eerder stelde: GroenLinks pleidooi voor loket sociale dienst in Voorschoten | GroenLinks Voorschoten. Helaas zijn de VVD c.s. een andere mening toegedaan. Vertraging en uitstellen als staand beleid, dat is de harde realiteit in Voorschoten. 

PvdA, GroenLinks en SP: ‘Het huidige minimabeleid kan beter omschreven worden als ontmoedigingsbeleid. Daar moet echt wat aan veranderen. We zijn teleurgesteld in de houding van de VVD en andere partijen. We zullen dit op de politieke agenda blijven zetten en zullen door blijven gaan tot we een minimabeleid hebben dat echt voor onze inwoners werkt.’

Lees hier het rapport van de Rekenkamercommissie