Half november 2023 ontving de gemeente Voorschoten een bericht van de Dierenambulance dat de gemeentelijke bijdrage voor 2023 nog niet betaald was. Ruim een maand later was er nog geen enkele reactie, zelfs een ontvangstbevestiging ontbrak. Dat was niet de eerste keer dat Voorschoten te laat is met het overmaken van deze bijdrage. Voor GroenLinks raadslid Paul ’t Lam reden om maar weer eens aan de bel te trekken bij het College.
Gelukkig schrok de gemeente daarna snel wakker en werd de betaling over 2023 aan de Dierenambulance kort na de schriftelijke vragen uitgevoerd.

Je zou kunnen zeggen, jammer voor de vertraging, maar goed dat de gemeente de financiële verplichting netjes is nagekomen. Alleen is dit niet het einde van het verhaal. De gemeente, vertegenwoordigd door een oplettende en pro-actieve ambtenaar, heeft vervolgens ook de bijdrage voor 2024 al overgemaakt aan de Dierenambulance. Deze bijdrage bestaat sinds dit jaar niet meer uit een vast bedrag, maar uit een bedrag gebaseerd op het aantal inwoners van Voorschoten. Elke inwoner levert de Dierenambulance namelijk 25 cent op.

Het zo spoedig overmaken van de Voorschotense bijdrage van 2024 aan de Dierenambulance is een goed voorbeeld hoe bureaucratie ook vermeden kan worden. Normaal gesproken komt er eerst een formeel verzoek (factuur) van de Dierenambulance.
Fijn dat het College en de gemeente Voorschoten snel en pro-actief hebben gehandeld. GroenLinks’ motto: ‘Doen wat werkt’, zien we graag zo in de praktijk gebracht.