Het opruimen van de straat van zwerfafval is geen taak voor individuele inwoners en toch zijn er velen die dat geregeld doen. Ook GroenLinks organiseert geregeld een opruimactie. De laatste tijd zijn ook kinderen en scholen actief op dit front. GroenLinks ziet hier dan ook een schone taak voor de gemeente om deze initiatieven te steunen (bijvoorbeeld via het aanbieden van afvalgrijpers). Dit moet wel in combinatie gaan met voorlichting richting onze inwoners, want dat zwerfafval komt niet spontaan op straat terecht.