De GroenLinks opruimactie van afgelopen zaterdag 4 mei werd uitgevoerd door een mooie mix van Voorschotense bewoners, GroenLinks leden en de professionele ondersteuning van Jim & Lilly Platt (Lillys Plastic Pickup). De opruimactie was om meerdere redenen succesvol. Er werd niet alleen veel plastic afval, vooral flesjes en sigarettenpeuken, maar ook blikjes en glas, van de Voorschotense straat gehaald! Ook werd het plan geboren om behalve deze gecoördineerde actie vaker spontane opruimsessies (in klein verband) te houden. Behalve de aanwezige mensen kunnen ook andere Voorschotenaren zich hierbij aansluiten!

Want zwerfafval, vooral plastic afval, is ondanks alle aandacht nog steeds een probleem. Ook in Voorschoten. Kortgeleden werd bijvoorbeeld weer duidelijk wat er in Leiden na Koningsdag achterbleef, en na de Leidse 'schoonmaakactie' in de Leidse grachten.

Het gemeentebestuur van Leiden en ook Voorschoten zien in dat het zo niet verder kan en zij willen overgaan op statiegeldglazen bij evenementen. Het duurt even voordat dit ook echt geregeld is, maar gelukkig hebben in Voorschoten de horeca ondernemers zelf de stap gezet om met statiegeldglazen te gaan werken. Dat heeft bij de viering van afgelopen Koningsdag in Voorschoten heel goed gewerkt.

Maar niet alleen ondernemers en de gemeente moeten die stap zetten, ook ligt er hier een taak bij de inwoners van Voorschoten. GroenLinks pakt die handschoen op en gaat geregeld met leden en bewoners (jong & oud) actie voeren om zelf een deel van Voorschoten te ontdoen van plastic en ander zwerfafval. Eigenlijk is het jammer dat dat nodig is, want dat zwerfafval is meestal door andere inwoners op straat gegooid. Laten we hier met zijn allen alert op blijven en ieder zijn verantwoordelijkheid nemen.