Door afvalscheiding te bevorderen wil GroenLinks bereiken, dat we zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken en zo weinig mogelijk restafval produceren. Dat kan door het inzamelen van afval te veranderen, onder andere door het gratis ter beschikking stellen van middelen (biozakjes en bakjes) om grondstoffen gescheiden in te bewaren tot ze worden opgehaald.
Meerdere recyclebare grondstoffen worden opgehaald, dus niet alleen GFT en papier, maar ook PMD (plastic, metaal, drankpakken). De hoeveelheid plastic afval loopt al snel op en de plastic afvalcontainers zijn niet altijd dicht in de buurt. Daarom willen wij graag dat ook PMD opgehaald gaat worden. Voor het aanbieden van PMD moeten gratis doorzichtige afvalzakken beschikbaar worden gesteld. Voorwaarde hierbij is dat Voorschoten PMD ook echt apart gaat aanbieden aan de afvalverwerker.