Tijdens de bespreking van het Grondstoffenplan is een amendement ingediend waarin  gevraagd wordt de uitgifte van de blauwe bak niet op te nemen in het Grondstoffenplan. Dit amendement is aangenomen, waardoor de meeste huishoudens alleen de grijze bak gaan gebruiken voor het laten ophalen van papier. GroenLinks was samen met D66, SP en de PvdA tegen dit amendement.

Wat de ondersteuners van dit amendement (VVD, CDA, ONS, VLS) namelijk over het hoofd hebben gezien, is dat het Grondstoffenplan ook voorziet in een verlaging van de frequentie van het ophalen van oud papier. Hierdoor komt er ruimte om bij de hoogbouw vaker papier op te halen. Voor inwoners van Voorschoten betekent dit dat met ingang van 2022 één keer per vier weken het oud papier wordt opgehaald.

Met een aparte (blauwe) papierbak is die lagere frequentie voor de meeste inwoners niet zo’n probleem. Die papierbak is een mooie opslagplek en groot genoeg om het verzamelde papier van een maand op te slaan. In het ergste geval kan de grijze bak aanvullend ook gebruikt worden. Echter, de meeste inwoners hebben geen aparte papierbak en daar voorzag dit grondstoffenplan wel in. Gelukkig is er toch een oplossing die huishoudens kunnen gebruiken om het papier goed te kunnen scheiden en opslaan, namelijk het aanvragen van zo’n blauwe bak bij de gemeente. Dit is bovendien gratis en wordt ook nog thuis afgeleverd. Vraag de papierbak gratis aan via https://www.voorschoten.nl/afval-container-aanvragen-extra

In een tijd waarin de grondstof voor papier steeds schaarser wordt, is het van groot belang dat oud papier een herbestemming krijgt. Daarom hopen en verwachten wij dat Voorschoten massaal het oud papier blijft scheiden! Voor GroenLinks is het afvalbeleid een belangrijk onderdeel van het verkiezingsprogramma. Wij ondersteunen van harte het Grondstoffenplan 2022 – 2025 met een invoering van een blauwe papierbak, en hopen dat de Voorschotenaar dat met ons doet!