“ Ik vind het belangrijk dat wij nadenken over de manier waarop wij in Voorschoten de natuur betrekken bij alles wat wij doen. ”

Na enkele jaren passief de landelijke en gemeentelijke politiek gevolgd te hebben, heb ik in 2020 de stap gezet naar de actieve politiek.

Ik ben al jaren een GroenLinks stemmer en heb veel vertrouwen in het programma wat zij opgesteld hebben. Daarom lag mijn keuze van een landelijke partij  om mij in te zetten voor gemeentepolitiek in Voorschoten voor de hand. In november 2020 ben ik toegetreden tot de commissie Wonen, Ruimte en Groen en ben ik door de zittende fractieleden ingewerkt in de materie.

De onderwerpen staan ver van mijn huidige baan; als leerkracht in het basisonderwijs denk ik in eerste instantie aan onderwijs, sociale voorzieningen en alles wat met kinderen en gezinnen te maken heeft. Dat is bij GroenLinks in goede handen.
Met die wetenschap durfde ik het wel aan om mij goed voor te gaan bereiden op de onderwerpen die op mijn bordje kwamen.

Ik heb de afgelopen tijd veel geleerd. Er wordt landelijk en in ons dorp al jaren gesproken over woningbouw en het milieu. Twee onderwerpen waar ik nu vanuit een ander perspectief heb leren meepraten. We zijn er zeker nog niet, maar er worden veel stappen gezet. Zoals ik altijd zeg; “Er zal nog veel water door de Vliet moeten stromen, maar we komen er wel.”

Ook het afval en het grote probleem rond de grondstoffen voor de producten waar wij zo graag gebruik van willen maken is een onderwerp wat mijn belangstelling heeft. Samen met vele vrijwilligers en leden van GroenLinks ben ik regelmatig in het dorp te vinden om alles wat zomaar weggegooid wordt van straat te halen.

Ook de afvalbakken en de manier waarop wij met elkaar de afvalscheiding te realiseren heeft onze aandacht. Het is mij in de laatste maanden steeds duidelijker geworden dat afval scheiden loont. In eerste instantie voor de inwoners van Voorschoten, want als iedereen papier, plastic en blik gaat scheiden heb je minder restafval. En door dit gescheiden aan te leveren, kan de gemeente besparen op de enorme kosten van het afvoeren van de restafval. Daarom staat GroenLinks achter het invoeren van een tarief voor het ingeleverde restafval. Dit vraagt een goede voorbereiding en daar wil ik mij de komende jaren met alle plezier voor inzetten.

Mijn naam is Conny van der Krogt, GroenLinks Voorschoten, lijst 2 bij de Gemeenteraadsverkiezingen in Voorschoten. Mag ik op u rekenen?

Conny over haar eerste ervaringen met GroenLinks en de gemeentelijke politiek in Voorschoten Afspelen op YouTube

Vragen aan Conny

Hoe lang woon je in Voorschoten?
Ik ben in 1983 in Voorschoten komen wonen. Ik werkte bij het toenmalig Ziekenfonds en de verbindingen met openbaar vervoer werden, door de verhuizing van het kantoor naar Voorschoten, zo lastig dat ik besloot vanuit Alkemade (het huidige Kaag en Braasem) te verhuizen naar Voorschoten.

Wat doe je naast de politiek?
Na mijn verhuizing naar Voorschoten ben ik hier lid geworden van muziekvereniging Laurentius waar ik nog steeds met veel plezier tenorsaxofoon speel. Bij deze vereniging leerde ik mijn man kennen, die daar trompet speelde. Evenals een groot deel van mijn schoonfamilie. Ook mijn kinderen zijn met muziek groot geworden. Op dit moment speel ik in het concertorkest van Laurentius, Het Charles Dickens orkest en bij de Bierbengels.
Op mijn 40e heb ik het roer op werkgebied omgegooid en ben ik leerkracht geworden. Inmiddels geef ik al vele jaren les in groep 8 op de Fortgensschool. Ik ben vele jaren bestuurslid van de stedenband tussen Voorschoten en Kita (Mali) geweest en heb de gelegenheid gehad om vele malen dit prachtige land en zijn bewoners te bezoeken. 

Waarom ben je actief in de lokale politiek?
Het is zo makkelijk om te gaan stemmen en vervolgens commentaar langs de zijlijn te hebben op alles wat er in ons dorp gebeurt. Wij wonen in een schitterend dorp, waar we met elkaar zeer trots op mogen zijn. Ik zou zo graag een bijdrage willen leveren aan de saamhorigheid en de manier waarop wij met elkaar leven in ons dorp. Ik probeer dit in mijn werk al in te zetten door de kinderen jaarlijks op speelse wijze kennis te laten maken met de gemeentepolitiek. Hierbij maak ik gebruik van Prodemos, die sinds enkele jaren lessen verzorgt in het gemeentehuis. Ook wil ik hen bewust bezig laten zijn met zorg voor elkaar en anderen. Ik wil me de komende tijd voor GroenLinks in de commissie Wonen, Ruimte en Groen gaan inzetten. 

Waarom GroenLinks?
Mijn ouders hebben mij geleerd dat wij de aarde in bruikleen hebben van onze kinderen. Zij verbouwden alle groente zelf, zoveel mogelijk op biologisch dynamische wijze. Wij leerden dat de natuur veel zelf kan doen en dat wij het niet moeten verpesten met allerlei synthetische middelen.
Ik vind het belangrijk dat wij nadenken over de manier waarop wij in Voorschoten de natuur betrekken bij alles wat wij doen en beslissen. Dus woningbouw is belangrijk en voor veel jongeren zelfs onontbeerlijk, maar laten we hierbij goed kijken naar de mogelijkheden om dit zo duurzaam en verantwoord mogelijk te doen. Verder vind ik het goed om te zien dat GroenLinks Voorschoten op meerdere momenten in ons dorp aan de slag gaat om, samen met bewoners, een schoonmaakactie te houden. Het fijne hierbij is dat je in gesprek blijft met de mensen die jou hun stem gegeven hebben. Met een eenvoudige actie kun je daadwerkelijk laten zien dat het de moeite waard is om het vertrouwen aan de mensen van GroenLinks te schenken.