Het gescheiden afval van papier, glas en GFT is bij de meeste inwoners wel bekend, maar het inleveren van Plastic, Metalen verpakkingen en Drinkpakken (PMD) wordt nog te weinig gedaan. Inwoners van Voorschoten produceren al jaren teveel restafval, afval in de grijze container. Per inwoner komt maar liefst gemiddeld 230 kg per jaar via de grijze container bij de afvalverbrandingsinstallatie. Driekwart hiervan zijn grondstoffen die hergebruikt hadden kunnen worden: GFT, papier, karton, blikjes, plastic verpakkingen, drankenkartons, glas.

De norm die de rijksoverheid hanteert is 100 kg per persoon per jaar. Het rijk heft afvalstoffenbelasting over elke ton afval die wordt gestort of verbrand. Die afvalstoffenbelasting wordt doorbelast aan de inwoners. Gaan we samen dus niet beter afval scheiden, dan kunnen we verwachten dat de afvalstoffenheffing voor iedereen omhoog gaat. Kortom, grondstoffen gescheiden inleveren levert geld op, ze blijven weggooien gaat alle inwoners steeds meer geld kosten, ook voor degenen die hun afval wel consequent scheiden.

Conny van der Krogt en Marja Nell stonden onlangs bij winkelcentrum Noord-Hofland om hierover in gesprek te gaan met inwoners. Conny van der Krogt: ‘Steeds meer mensen weten dat je een papiercontainer met blauwe bak gratis kunt aanvragen. Of zij maken gebruik van de mogelijkheid om de grijze container de dag na de ‘grijze’ ophaaldag met papier te vullen, want dan wordt het papier gehaald.’ ‘Wat veel mensen niet weten is dat niet alle plastic in de plastic container mag, zwart plastic of hard plastic (speelgoed) bijvoorbeeld niet. Maar metaal mag bijvoorbeeld weer wél. Dat konden wij hen vandaag laten zien.’. Marja Nell: ‘Veel mensen gaven ons ook tips voor de gemeente, bijvoorbeeld dat op sommige locaties de verzamelcontainers snel vol zijn. Sommige mensen gaven aan in andere gemeenten al ervaring te hebben met een gescheiden ophaalsysteem en dit in de praktijk heel handig te vinden.‘

GroenLinks Voorschoten is voor een andere aanpak van het afval in Voorschoten. Behalve GFT en papier, zien we in de toekomst graag ook het plastic gratis opgehaald worden. Over het aanbieden van restafval kan dan een bescheiden tarief per kilo ingevoerd worden. Dit is misschien even wennen, maar wel zo eerlijk.

Afval-actie
Conny van der Krogt in gesprek over afval scheiden