Wat gaat er precies gebeuren? Allereerst is het goed om te weten dat wij van grondstoffen uitgaan en minder van afval. Veel van wat wij weggooien kan als grondstof voor nieuwe producten worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het papier wat nog te vaak in de grijze bak terecht komt. Als wij dit allemaal apart zouden inleveren of naar een container brengen scheelt dit al vele kilo’s afval. Afval wat verbrand moet worden en waar de gemeente per kilo voor moet betalen. Wist u dat wij gemiddeld per inwoner in Voorschoten 231 kilo afval per jaar produceren?

Met het grondstoffenbeleid willen wij de hoeveelheid afval met 90 kilo per persoon terugbrengen naar 141 kilo in 2026. Daar moeten en kunnen wij met elkaar naar toe, als we dit samen op kunnen pakken. Door papier en GFT apart aan te bieden! Een kleine stap voor u, maar een grote stap voor de gemeente. 

Tot dit jaar was het mogelijk om groot afval af te voeren naar Avalex. De gemeente betaalde hiervoor een bedrag, waardoor het voor u mogelijk was om dit gratis weg te brengen. De kosten voor het afvoeren van dit afval zijn door Avalex met een groot bedrag verhoogd, waardoor het niet meer redelijk is om dit door de gemeente te laten betalen. Voor mensen die nooit groot afval wegdoen zou de afvalstoffenheffing zo hoog worden. Dat vindt GroenLinks niet terecht. De vervuiler betaalt. Dus zijn wij voorstander van een betaalde service om groot afval op te halen. 

Wij staan nu aan het begin van een nieuwe fase in het grondstoffenbeleid. In Voorschoten wordt veel nagedacht over het milieu. Met een kleine aanpassing in het weggooien van ons afval kunnen wij een grote bijdrage leveren. GroenLinks beveelt dit van harte aan!