GroenLinks Voorschoten kiest voor het open en groen houden van Vlietland. Een recreatiepark, en zeker eentje met 222 grondgebonden vakantiewoningen en 569 parkeerplaatsen hoort en past daar niet bij.

Zuid-Holland heeft het laagste percentage natuur van alle provincies (6% tegenover gem. 15% volgens Natuurmonumenten) en kan als meest verstedelijkte provincie geen natuur en openbare leefruimte meer verliezen, want daardoor wordt de druk op de overige natuur nog hoger. Bovendien lossen die recreatieparken geen enkel maatschappelijk of economisch probleem op, sterker nog, ze creëren dat eerder.
GroenLinks Zuid-Holland streeft naar toegang voor alle inwoners van Zuid-Holland tot groengebieden. Vlietland is voor de inwoners van vooral Voorschoten, maar ook Leiden, Zoeterwoude, Leidschendam-Voorburg belangrijk als recreatiegebied. De hoeveelheid (recreatie)ruimte die verloren gaat met de bouw van een vakantiepark is onacceptabel groot. Zeker in Zuid-Holland staat de buitenruimte onder grote druk (door de aanleg van wegen, woningbouw en dus ook vakantiewoningen). Qua ruimtelijke ordening kijken we goed wat past waar en we zetten daarbij de natuur centraal. Een recreatiepark in Vlietland zoals nu beoogd, beperkt de openbare leefruimte en de natuur.

Ook t.a.v. de beperkte bouwcapaciteit die er nu is, moet deze vooral gebruikt worden voor woningen, en niet niet voor luxe vakantieparken gebruikt worden. Bovendien is het, ook in verband met de stikstofproblematiek, zo'n verkeerd signaal om nu in vakantieparken te investeren.