De uitgangspunten die in de commissie werden besproken zijn een visie over hoe het minimabeleid straks vormgegeven moet worden. De vier thema’s die worden uitgewerkt zijn stuk voor stuk mooie initiatieven. Zo wil de gemeente zich met het minimabeleid meer richten op de jeugd.

Bij het maken van de uitgangspunten is onder andere gebruikgemaakt van de evaluatie van het oude minimabeleid. Hieruit blijkt, net als in het Rekenkamerrapport, dat de minimaregelingen in Voorschoten te weinig bij de inwoners terecht komen. Dit ligt een stuk lager dan bij onze buurgemeenten. Veel mensen die ondersteuning nodig hebben zijn gewoon niet in beeld bij de gemeente. Als ze wel in beeld zijn voelen ze zich niet altijd goed behandeld. Het nieuwe minimabeleid zou dit moeten verbeteren, maar hier lijken nu alleen bestaande oplossingen gebruikt te gaan worden. Terwijl het verleden heeft uitgewezen dat deze aanpak onvoldoende werkt.

Opvallend is dat het College vindt dat het wel allemaal budgetneutraal moet worden uitgevoerd. Dit zal niet helpen bij het verminderen van betalingsproblemen van minima. Marja Nell (GroenLinks) en Rachel van Hellemondt (PvdA) hebben in de commissievergadering gepleit om in dit stadium geen financiële blokkade op te werpen. Een doel van een goed en menselijk minimabeleid is het terugdringen van armoede. Wethouder De Bruin (VVD) gaf zelf ook toe dat budgetneutraal een uitdaging gaat zijn.

GroenLinks en PvdA willen dat er meer voor de minima in ons dorp wordt gedaan. Zoals het vereenvoudigen van de aanvraagprocedures en het beschikbaar stellen van maatwerkbudgetten. Door gepast maatwerk kunnen we problemen sneller aanpakken voordat ze groter en duurder worden. Streven naar vereenvoudiging en versimpelen. Dat kan door bijvoorbeeld een vrij te besteden vast bedrag te verstrekken. Dan hoeven niet alle bonnetjes meer gecontroleerd hoeven te worden. Zo wordt de hulp menselijker en hebben consulenten meer tijd voor een goed gesprek met inwoners over hoe ze het beste geholpen kunnen worden. Dat zou echt een verschil voor onze bewoners betekenen.