Met een plan van aanpak voor de uitvoering van een energietoeslag zijn de problemen natuurlijk niet opgelost. Een onderzoeksrapport van de lokale Rekenkamer liet namelijk zien dat de aanpak van armoedebestrijding in Voorschoten tekortschiet. Voor de GroenLinks en de PvdA was dat niet erg verrassend. Al eerder hadden we geconstateerd en aangegeven dat armoedebestrijding via het minimabeleid onvoldoende is. Om de bestaanszekerheid van alle Voorschotenaren te garanderen, of in ieder geval te verbeteren, is meer nodig. Nu is voornamelijk de groep die een bijstandsuitkering ontvangt zichtbaar voor de gemeente. Mensen met één of meerdere banen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen, inwoners met een andersoortige uitkering, zzp-ers die hun pensioen hebben opgegeten, en huishoudens met schulden zijn nu onvoldoende in beeld in het minimabeleid van de gemeente. Dat vergt een proactieve houding van de gemeente.

Met het oog op de komende winter hebben GroenLinks en PvdA  daarom aan het College gevraagd of er een plan komt om iets te doen aan de hoge energiekosten. Kosten die weer gevoeld gaan worden voor diverse groepen inwoners. Vorig jaar heeft de progressieve oppositie van GroenLinks, PvdA, D66 en SP nadrukkelijk  gepleit om de energiearmoede toeslag ruimhartig te verstrekken. Het college heeft toen een plan van aanpak gemaakt en voor een deel van de inwoners die energietoeslag toegezegd. Ook voor de komende winter ziet GroenLinks, samen met de PvdA graag dat er weer een plan van aanpak komt. Wat onze partijen betreft mag die energietoeslag beschikbaar komen voor inwoners met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau. Het is noodzakelijk voor onze bewoners dat het college dit jaar deze grens gaat hanteren voor de energietoeslag.