De gemeenteraadsfractie vertegenwoordigt GroenLinks in de Voorschotense gemeenteraad en in Voorschoten.
De fractieleden zijn de raadsleden: Albert Deuzeman (voorzitter), Conny van der Krogt, Paul 't Lam en Corine Ilic. Zij worden aangevuld door commissieleden Marja Nell en Tom Fabri, en steunfractieleden Fons Lemmens en Joop Bos.
Voor contact met de fractie, mail naar: fractie@glvs.nl