In een recente uitspraak ìn een conflict tussen gemeente Goeree-Overflakkee en een projectontwikkelaar heeft de Raad van State aangegeven dat gemeenteraden niet gebonden zijn aan exploitatieovereenkomsten. Het benadrukt wat GroenLinks al langer zegt: de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg kan ervoor kiezen om Vlietland te behouden, als ze de politieke moed heeft om haar rol op te pakken.

"Deze uitspraak onderstreept het feit dat gemeenteraden een autonome en cruciale rol spelen in het waarborgen van de belangen van hun gemeenschappen", volgens Paul ‘t Lam van GroenLinks Voorschoten. GroenLinks roept op tot heroverweging van de plannen die zijn ingediend in een ander tijdperk, met andere prioriteiten. "De plannen voor de bouw van vakantiewoningen kunnen echt niet meer en moeten opnieuw bekeken worden in het licht van hedendaagse uitdagingen, zoals woningnood, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit", aldus ‘t Lam. “Het verzet tegen de bouwplannen vanuit zowel politieke als maatschappelijke hoek onderstreept het groeiende besef dat de waarde van groene ruimte ver uitstijgt boven die van economische belangen op de korte termijn voor een paar ontwikkelaars.”

GroenLinks Voorschoten ondersteunt het  Burgerinitiatief Vlietland in hun oproep tot openbaarmaking van de onafhankelijke second opinion over de haalbaarheid van een nieuw plan voor Vlietland Noordoost. Er zijn zorgen over mogelijke belangenverstrengeling en de invloed van de oorspronkelijke juridische nota van het college op deze second opinion.

Een demonstratie dinsdagavond 11 juli bij het gemeentehuis in Voorburg onderstreepte de oproep van het Burgerinitiatief Vlietland en de Vrienden van Vlietland. Verschillende maatschappelijke organisaties, diverse politieke partijen en veel inwoners waren aanwezig om dit noodzakelijke pleidooi te steunen.