Het minder vaak ophalen van papier was onderdeel van een breder plan, waarbij onder andere iedereen een aparte papiercontainer zou krijgen. Hierdoor wordt het makkelijker om oud papier apart te houden en blijft dat papier ook schoner en dus geschikt voor hergebruik. Deze containers werden door een amendement van VVD, CDA en ONS uit het plan gehaald. Wat overbleef was een plan uit balans, waardoor veel dorpsgenoten onaangenaam verrast werden en het klachten regende.

Zeggen dat je wilt dat mensen meer papier scheiden en het ze vervolgens alleen maar moeilijker maken, dat kan GroenLinks ook niet volgen. Wij denken nog steeds dat een papiercontainer voor alle laagbouw verstandig is. Het oorspronkelijke plan was bovendien goedkoper. Maar zolang dat nog niet uitgevoerd kan worden, wil GroenLinks in ieder geval ook geen verdere verslechtering van de situatie. Wij zullen in de raad dan ook een voorstel doen om het papier weer eens per twee weken op te laten halen.