GroenLinks wil dat alle wijken in Voorschoten over voldoende groen beschikken. Bestaand groen blijft groen en we zorgen goed voor groene parels, zoals Berbice, Beresteijn, Berkhoutpark en Huize Bijdorp. We ondersteunen buurtbewoners die hun straat of buurt willen vergroenen. Er wordt een actief beleid gevoerd voor het vergroenen van tuinen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van plantmateriaal en compost of subsidie voor groene daken. GroenLinks wil dat bij het groenbeheer rekening wordt gehouden met betrokken inwoners. Het overdragen van het beheer van stukken groen aan buurtbewoners leidt op veel plaatsen tot grotere betrokkenheid en mooie en gevarieerde groenstroken. Dit beleid willen we dan ook voortzetten.