Transparant, eerlijk en solide bestuur

Wij staan voor transparant, eerlijk en financieel gezond bestuur dat er is voor burgers en ondernemers in Voorschoten. Zij worden betrokken bij het beleid. Er is ruimte voor hun initiatieven en wij maken daar heldere afspraken over met elkaar.

Democratisch Voorschoten
Het is hoog tijd voor verandering! Voor GroenLinks is een democratisch Voorschoten meer dan de helft-plus-één die beslist. We zijn trots op onze open en tolerante samenleving, waar ook naar minderheden wordt geluisterd. We respecteren elkaar en leven ons in in elkaars problemen. GroenLinks wil dat iedere Voorschotenaar zich gehoord voelt. Niet alleen de mondige burgers maar ook inwoners voor wie praten minder vanzelfsprekend is. Waar burgers zelf initiatief nemen om hun eigen buurt te verbeteren, denkt en helpt de gemeente mee.