Als over een aantal jaren de scheiding van grondstoffen uit het restafval is verbeterd, kan voor het aanbieden van restafval een bescheiden tarief worden ingevoerd. Dit als extra stimulans voor inwoners om afval te scheiden. Een financiële prikkel is een bewezen effectieve methode om tot minder restafval te komen.