Een gedragsverandering bewerkstelligen in het omgaan met grondstoffen en restafval kan alleen slagen met de nodige ondersteuning vanuit de gemeente. GroenLinks wil dat het uitrollen van het grondstoffenplan gepaard gaat met een voorlichtingscampagne voor de inwoners. GroenLinks vindt het ook belangrijk dat kinderen van jongs af aan vertrouwd raken met hergebruik van grondstoffen en afvalscheiding. Op basisscholen moet aan dit onderwerp ruim aandacht worden besteed.