Waarom wij investeren in voorzieningen. Afspelen op YouTube
Conny van der Krogt over afval scheiden. Afspelen op YouTube
Een duurzaam en schoon Voorschoten, doet u mee, Afspelen op YouTube
Corine Ilic over bomen in Voorschoten Afspelen op YouTube
Iedereen doet mee. Dat kan met de Voorschotense pas. Afspelen op YouTube
Marja Nell over plekken voor betaalbare woningen Afspelen op YouTube

Bekijk hier binnenkort méér filmpjes van onze kandidaten.

De speerpunten:

  1. Meer betaalbare appartementen zonder daarvoor ‘groen’ op te geven. Bijvoorbeeld op het Churchillplein of het MOC terrein.
  2. Minimaal 150 bomen erbij in woonwijken én meer (bio)diversiteit in parken, bermen en ander openbaar groen.
  3. Het zwembad, de bibliotheek en andere voorzieningen blijven bestaan, daar bezuinigt GroenLinks niet op. Bij de bibliotheek wordt de multifunctionele accommodatie ontwikkeld.
  4. Het is rechtvaardig dat inwoners die hun afval scheiden dat ook terugzien in hun afvalstoffenheffing. Daarom voeren we een systeem van betaling per kilo restafval in.
  5. De klimaatcrisis vraagt om actie. En dat wordt rechtvaardig gedaan. Ook na afkoppeling van het gas moet warmte betaalbaar blijven voor inwoners.
  6. Voorschoten gaat zorgen dat alle huishoudens, en vooral de kinderen, in een armoedesituatie ondersteuning krijgen. Hiervoor zal er een armoedebeleid ontwikkeld worden. 
  7. Er gaan extra jongerenwerkers komen, die met hun activerend, preventief en handhavend werk onze jongeren meer mogelijkheden in Voorschoten bieden.
  8. Minder bureaucratie in de zorg, waardoor professionals meer tijd hebben om zorg te verlenen.