Vragen over Deltaplein

GroenLinks stelt vragen over duurzaam bouwen, parkeren, toegankelijkheid en
horeca Deltaplein.

De bouw op het Deltaplein vordert en de oplevering is gepland voor medio 2017. De Centrummanager heeft het college een brief geschreven met vragen over parkeerplaatsen en de geplande horeca.
Het college van VVD, ONS en CDA heeft daar op geantwoord. Deze antwoorden roepen weer vragen op bij GroenLinks. Deze en andere vragen heeft GroenLinks gesteld aan het college.

Enkele voorbeelden van deze vragen zijn:

  • Hoeveel voor iedereen toegankelijke parkeerplaatsen zijn nu echt gecreĆ«erd bij de bouw?
  • Is er sprake van sociale woningen op het Deltaplein?
  • Worden de uitgangspunten voor duurzaam bouwen uit het bestemmingsplan ook inderdaad nageleefd?
  • Hoe wordt hierop toegezien?
  • Wat zegt het bestemmingsplan nu precies over de horeca in het paviljoen?
  • Zal de eerste verdieping van het paviljoen nu wel of niet toegankelijk zijn voor iedere Voorschotense burger?

GroenLinks ziet uit naar de antwoorden van het college.