Anderhalf jaar geleden was het voorbereidingskrediet ook al aangenomen nadat GroenLinks hier een amendement voor had ingediend. Helaas werd het toegezegde krediet naar achteren geschoven, waardoor er niet kon worden begonnen met het uitwerken van de plannen voor de nieuwbouw. Ook volgens de nieuwe begroting van 2024 zou het krediet pas in 2025 beschikbaar komen, waardoor er volgens de planning van voorbereiding en aanbesteding pas in 2027 zou kunnen worden gestart met de bouw van de school.

De beoogde locatie voor de nieuwbouw is het terrein van het Cultureel Centrum. Doordat er ook plannen zijn voor de verhuizing van de activiteiten uit het Cultureel Centrum naar andere locaties, komt deze locatie uiterlijk in 2026 beschikbaar voor de nieuwbouw van de Fortgens met daarbij kinderopvang.

Dankzij het nu aangenomen amendement van GroenLinks is het mogelijk volgend jaar al te starten met de uitwerking van de plannen en zo een snellere realisatie van de nieuwbouw te bevorderen. Of het college echt vaart wil maken met de nieuwbouw van de Fortgensschool zal blijken bij de binnenkort te bespreken plannen voor de onderwijshuisvesting.