Het plan komt voort uit de visie van de kloostergemeenschap op de buitenplaats. In deze visie hebben cultuurhistorische en natuurhistorische waarden een belangrijke plaats. In het plan wordt dit duidelijk door de zorg voor het groen van het landgoed en de waardering voor de gebouwen. Hieraan wordt ook een belangrijke maatschappelijke functie gekoppeld, namelijk de nieuwe (zorg)woningen die een plek krijgen op het landgoed. Het mooie van dit plan is ook dat het landgoed, de buitenplaats Huize Bijdorp, openbaar toegankelijk zal zijn. Dat is een heel mooi kado aan de inwoners van Voorschoten, en weer een toegankelijk landgoed erbij!

In de WRG commissie gaf GroenLinks commissielid Conny van der Krogt het al aan: “Het klooster en haar inwoners neemt al vele jaren, sinds 1875, een belangrijke plek in in ons dorp. Zij zorgen, op heel veel manieren, al vele jaren voor de inwoners van Voorschoten.”
“De zusters willen dit terrein nu nalaten op een sociale manier voor Voorschotenaren. Zij hebben een goed plan opgesteld met aandacht voor het groen, hun erfgoed en willen een belangrijk deel van de woningen voor sociale huur en koop behouden.”

GroenLinks wil hen daarvoor danken en dat doen we onder andere door een motie in te dienen waarmee wij het college vragen om de straten in de Buitenplaats Huize Bijdorp te vernoemen naar de congregatie en haar geschiedenis. Uiteraard zal dat in overleg gaan met de congregatie. Op deze wijze kunnen we de herinnering aan de kloostergemeenschap van Huize Bijdorp, haar leden en haar bijdragen aan de Voorschotense samenleving in leven houden.
We zijn dan ook zeer verheugd dat onze motie is aangenomen door de gemeenteraad