GroenLinks Voorschoten organiseert al een jaar of zes opschoonacties in Voorschoten. Deze keer was de belangstelling groot te noemen met naast fractie, bestuur en leden van GroenLinks ook deelname van de PvdA, overige inwoners van Voorschoten en wethouder Schokker. In de voorbereiding hadden we al geconstateerd dat grote delen van de Bloemenwijk en Boschgeest er behoorlijk netjes bij liggen. Toch waren ook daar, naast de parkeerplekken rondom het station, wel een aantal hotspots te zien. De oogst was in aantal groot, in volume iets minder omdat we vooral veel sigarettenpeuken en kleine metalen en plastic deeltjes hebben gevonden. Niettemin waren er ook enkele opvallende items, zoals delen van een fiets, en gevulde zakjes met (waarschijnlijk) xtc. Vooral naast het hek van de spoorlijn en bij de Regenboog school en buurtcentrum de Boschbloem werd er veel zwerfafval geraapt.

Door een goede samenwerking met de gemeente konden deelnemers zonder afvalgrijper ook voorzien worden van opruimmaterialen en volwaardig meedoen. Wethouder Schokker was zeer behulpzaam, naast het opruimwerk, door te zorgen dat het afval vlak in de buurt in een restafvalcontainer weggegooid kon worden.

Een volgende opruimactie zal waarschijnlijk medio mei gehouden worden, hou die berichten in de gaten!

Opruimactie 23-3-2024