Trace Rijnlandroute

Rijnlandroute mogelijk 30 procent duurder dan begroot

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gaat ervan uit dat de Rijnlandroute tijdens de bouw nog 30% duurder wordt, dat blijkt uit de brief die het College aan de Provinciale Staten stuurde. Volgens het College is dat inherent aan de wijze waarop de tunnel wordt aanbesteed. Op vragen van GroenLinks bleek dat het College daar bij de aanbesteding zelf geen rekening mee heeft gehouden, waardoor de Rijnlandroute dus zomaar honderden miljoenen duurder uit kan vallen, dan het bedrag van ca. 1 miljard euro dat nu begroot is.

Vanwege deze verwachte meerkosten en de mogelijke vertraging wil het College niet meedenken over een tunnelverlenging om de overlast voor omwonenden te verkleinen. De aanleg van deze tunnel, die volgens de experts van wijkvereniging Stevenshof zo’n 13 miljoen kost, is slechts ongeveer 1% van het totale bedrag. Veel partijen vonden, net als GroenLinks, dan ook bij de provincie moet onderzoeken of zij dit bewonersinitiatief kan realiseren binnen de huidige plannen.  GroenLinks Statenlid Berend Potjer: “GroenLinks vindt dat de Rijnlandroute er niet moet komen, maar als de weg er toch komt vinden wij dat je de overlast voor de bewoners zo veel mogelijk moet beperken. Wanneer 30% overschrijding kan, kan die ene procent er toch ook wel bij?.”