In het plan om een culturele voorziening te realiseren in de kerk is er ook sprake van woningbouw op de locatie van de huidige aanbouw. Het lijkt er alleen op dat meer dan de helft van deze woningen dure appartementen zullen zijn, in tegenstelling tot recente afspraken die zijn gemaakt door de raad en het college. In de woonvisie is er namelijk slechts ruimte voor 35% vrije sector woningen in alle nieuwe plannen.

Deze afspraken zijn vorig jaar in regionaal verband gemaakt, om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende betaalbare woningen bijkomen. Op basis van de geschatte behoefte is vastgelegd dat 65% van de nieuwe woningen betaalbare huurwoningen of koopwoningen moeten worden. Een mooi streven, waar GroenLinks van harte mee instemde.

Voorschoten kent momenteel nog een erfenis van een aantal projecten die al ‘in de pijplijn’ zaten. Bij deze projecten werden al eerder afspraken gemaakt over het aantal betaalbare woningen, waarbij projectontwikkelaars meer ruimte kregen om lucratieve dure woningen neer te zetten. “Wethouder Van der Elst verzekerde de raad dat bij alle nieuwe projecten de nieuwe normen van toepassing zijn”, aldus GroenLinks raadslid Conny van der Krogt.

De herontwikkeling van de Kruispuntkerk is het eerste van die nieuwe projecten. “De bouw van voldoende betaalbare woningen dreigt nu dus al aan de kant te worden gezet. Dit wekt de indruk dat de gemeente haar eigen principes rond woningbouw direct laat varen zodra het beter uitkomt. Enkel om hier hogere opbrengsten te kunnen realiseren?”, vervolgt Conny. “Als de toon zo gezet gaat worden, lopen we het risico dat er de komende tijd opnieuw vooral dure woningen in Voorschoten gebouwd worden.”

Het gaat bij de Kruispuntkerk gelukkig voorlopig nog niet om concrete plannen, omdat het college allereerst een haalbaarheidsonderzoek wil laten doen. GroenLinks gaat ervan uit dat in het uiteindelijke ontwerp gewoon volgens de nieuwe woonvisie gebouwd gaat worden. We verwachten van dit college dat ze hun eigen woonvisie zullen volgen, ook bij de Kruispuntkerk.