GroenLinks Voorschoten is geschrokken van de schriftelijke reactie van het college van Leidschendam-Voorburg. Dat er weinig enthousiasme is om het nieuwe bestemmingsplan Vlietland uit te stellen verbaast ons niet, maar de reactie toont weinig respect voor het onafhankelijke mandaat van de gemeenteraad. Hierover zouden ook de inwoners van Leidschendam-Voorburg zich zorgen moeten maken.

In de beantwoording van de open brief van het Burgerinitiatief lijkt het college vooral angstig. Door direct te schermen met juridische procedures lijkt men het politieke proces over een nieuw bestemmingsplan voor Vlietland af te willen kappen en de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg in te laten stemmen met wat min of meer neerkomt op chantage. Een ondemocratische aanvliegroute, die miskent dat de gemeenteraad met reden het uiteindelijke oordeel moet vellen over wijzigingen van bestemmingsplannen. Juist bij een omstreden project als de bouw van recreatiewoningen in Vlietland moeten volksvertegenwoordigers namens de inwoners aan de rem willen en kunnen trekken.

Het is wat dat betreft tekenend dat er nergens inhoudelijke argumenten worden aangedragen waarom een recreatiepark wenselijk en goed is voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg of de regio. Daarbij zijn de procedurele antwoorden die wethouder Bremer geeft nogal opmerkelijk. In antwoord op de vraag naar participatie verwijst zij bijvoorbeeld naar de procedure naar het plan van 2005, alsof men inspraak zou willen op een plan van bijna twee decennia terug in plaats van het nieuwe voorstel. Met dit antwoord lijkt ze ook terug te komen op haar eigen toezeggingen om participatie mogelijk te maken, gedaan aan de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Leiden en aan diverse betrokken organisaties.

Vanuit Voorschoten ziet GroenLinks één en ander met lede ogen aan. Onze hoop is gevestigd op het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen in Leidschendam-Voorburg die zich laten voorstaan op aandacht voor een groene leefomgeving. Daarvan hebben GroenLinks en de SP of zich al uitgesproken, maar de vraag is nu wat PvdA, D66, CDA en de ChristenUnie in Leidschendam-Voorburg gaan doen.