Gelukkig stelt de huidige coalitie van VVD, CDA en Voorschoten Lokaal in hun coalitieakkoord dat zij dit ook inzien. “Het college heeft groen hoog in het vaandel staan”, benadrukte de wethouder opnieuw tijdens de meest recente commissie Wonen, Ruimte en Groen. Raadsleden kregen daarin de beheerplannen voorgelegd, waarin staat wat de gemeente jaarlijks gaat doen aan onderhoud van bijvoorbeeld wegen, speelplekken en het openbaar groen. Ook het masterplan Adegeest stond op de agenda.
Tot grote verbazing van GroenLinks Voorschoten schetsen de coalitiepartijen VVD, CDA en Voorschoten Lokaal het beeld dat de gemeente zuiniger aan moet gaan doen. Zij gingen uitvoerig met elkaar in gesprek hierover. Zo benoemde het CDA in één adem het ‘tekort op groen’ met een groot mogelijk tekort in de toekomst én de noodzaak om te gaan bezuinigen. De waarheid is dat voor het beheerplan groen meer geld nodig, omdat er inmiddels meer huizen staan in Voorschoten, dus logischerwijs ook het onderhoud van bijvoorbeeld bomen, speelplekken en openbaar groen stijgt.

Ook de VVD liet een vergelijkbaar geluid horen tijdens bespreking van het masterplan Adegeest. Het plan houdt in dat vervanging van het riool en afkoppeling van hemelwater aangegrepen wordt om direct ook andere verbeteringen in de wijk door te voeren. De wijk krijgt minder wateroverlast na hevige regen, er komen meer natuurlijke speelplekken, er is aandacht voor een groene en prettige inrichting van de wijk. Daarmee wordt de wijk nóg fijner om in te wonen.
Het plan kreeg veel complimenten. Ook bewoners van Adegeest bleken enthousiast, op zorgen over verkeersoverlast na, zo kreeg de raad te horen. GroenLinks Voorschoten vat de opmerking van de VVD dat ‘dit plan nog komt uit het college met GroenLinks’ dan ook op als een compliment. Vanwege de kosten stelt de VVD voor om vooral nu al prioriteiten te stellen, en kreeg daarbij bijval van het CDA en Voorschoten Lokaal.

Wanneer je een integraal plan uit elkaar haalt en onderdelen weg laat, blijft er niets over van het sterke concept: slim koppelen van werk dat gedaan gaat worden. En bovendien is er uitvoerig met de bewoners overlegd. Zij hebben letterlijk aan de tekentafel meegedaan. En verwachten daarom een verbetering van riool, wegen én groene inrichting. Waar haalt de VVD dan het idee vandaan dat dit plan ook goed genoeg is wanneer alleen het riool vervangen wordt.

CDA en VVD bekennen hiermee kleur. Groen heeft helemaal niet hun aandacht. Voorschoten Lokaal zegt te luisteren naar de inwoners van Voorschoten én graag meer diversiteit aan bomen en struiken te willen zien. Dus welke beslissingen zij in de toekomst gaan maken, wordt interessant.