Kasteel Duivenvoorde in de Duivenvoordecorridor

Helaas toch woningbouw midden in de Duivenvoordecorridor

Er komen helaas toch woningen op Roosenhorst. Noch de alternatieven van 14 organisaties, noch het plan van D66, noch de vraag van GroenLinks om enkele maanden opschorting om alternatieven te onderzoeken werden gesteund door een meerderheid.GroenLinks betreurt dit zeer.

De  ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor stond op de agenda van de gemeenteraad afgelopen donderdag 3 november. Centraal stonden de plannen voor de bouw van een aanzienlijk aantal woningen op Roosenhorst. Dit is het gebied gelegen tussen Veurseweg en Kniplaan, waar vroeger de kassen stonden van tuincentrum De Gieters. GroenLinks had een motie ingediend waarin het college werd verzocht om de alternatieven van de 14 organisaties, gesteund door twee oud-wethouders, nader te laten onderzoeken. Hiertoe zou de aanbestedingsprocedure enkele maanden moeten worden opgeschort.

GroenLinks wees er daarbij op dat door realisering van de bouwplannen het nagestreefde doel, herstel en versterking van het oorspronkelijke open landschap, ernstig geweld zou worden aangedaan. Met verwijzing naar de petitie van de 14 organisaties en meer dan 1200 ondertekenaars zei raadslid Fer von der Assen dat het de plicht was van het gemeentebestuur om de rijkdom van een open en groene Duivenvoordecorridor zo ongeschonden mogelijk door te geven aan de volgende generaties. Daarbij zou een beperkt geldbedrag niet in de weg mogen staan; geld is immers korte termijn gewin, maar aantasting van de corridor door bebouwing is voor eeuwig.

Bovendien wees hij er op dat het college van VVD, ONS en CDA later in het bestemmingsplan wel moet aantonen dat het een goed onderbouwde keuze heeft gemaakt. Dat wordt moeilijk als het college de alternatieven niet voldoende heeft onderzocht.

De fracties van VVD, ONS, CDA en PvdA volgden echter het college en kozen ervoor de aanbestedingsprocedure te laten doorgaan. GroenLinks betreurt het dat hiermee de kans om minder te bouwen en daardoor een opener en groener Duivenvoorde corridor te verwezenlijken lijkt te zijn verkeken.