GroenLinks roept leden op zich te melden als kandidaat!

In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. GroenLinks is harder nodig dan ooit. Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraad en de raadscommissies.

Dit interessante werk is een bijzondere uitdaging voor iedereen die graag alles wil weten van wat zich afspeelt binnen de gemeente, wil begrijpen hoe de gemeente werkt en welke opgaven en uitdagingen de gemeente kent. Vanuit je GroenLinkse maatschappijvisie breng je ideeën in en stuur je voorstellen en beleid bij.

Wij vragen iedereen die beschikbaar is om op de kandidatenlijst te staan, zich te melden. Mocht je je kandidaatstelling overwegen maar wil je er eerst nog eens over praten, meld je dan ook.

Er zijn zowel verkiesbare kandidaten nodig, als mensen die niet direct verkiesbaar willen zijn, maar wel de lijst en het programma willen steunen en met hun kandidaatstelling stemmen mee brengen. (Elke persoon brengt stemmen mee).

Naast raadsleden zoeken wij ook opvolgers of commissieleden. Dit zijn mensen die niet direct gekozen raadsleden zijn maar wel in een commissie, als burgerlid, meedoen. Op de lijst zijn dit dan mogelijk de personen die op nummers 4 t/m 7 staan en de bereidheid hebben om in de gemeenteraad toe te treden als er onverhoopt iemand zou uitvallen.

We gaan er van uit dat, wanneer je geïnteresseerd bent in een verkiesbare of opvolgende plaats, je ook tijd maakt en zin hebt om te investeren in het raadslidmaatschap en/ of commissiewerk. Het absolute minimum aan benodigde tijd is drie dagdelen (avonden) per week.

We verwachten dat je naast maatschappelijk betrokken, ook een zelfstandig denker bent die binnen de politieke context in staat is om het inhoudelijke debat centraal te stellen. Integriteit staat hoog in je vaandel.

Het scala aan onderwerpen is breed, een brede interesse is wenselijk.

Om politiek iets te bereiken, moet je enig plezier in het debat hebben, lef om je eigenheid en eigenzinnigheid te tonen, maar ook in staat zijn om compromissen te sluiten.

Overigens werk je niet alleen, je bent onderdeel van een team, waar binnen de onderwerpen, standpunten en strategie besproken worden.

De kandidatencommissie zal naast individuele personen, de samenstelling van de groep betrekken in haar voorstel voor de lijst.

Interessegebied, kennis en ervaring van kandidaten, maar ook de man-vrouw verdeling kan een rol spelen. Dit laatste niet ten koste van kwaliteit overigens, maar wel bij gelijke geschiktheid ect.

De kandidatencommissie zal in elk geval in gesprek gaan met de kandidaten voor de plaatsen 1 t/m 8.

Meld je voor de kandidatenlijst en geef aan vanaf welke plaats je beschikbaar bent.

We gaan uit van een lijst van minimaal 20 kandidaten.

Ken je geschikte kandidaten, die lid van GroenLinks zijn maar misschien niet op het idee komen om zich kandidaat te stellen, geef het aan ons door. Dan kunnen wij mogelijk deze persoon benaderen.

We zien je reactie graag vóór 12 juni tegemoet.

We plannen gesprekken in de week van 10 juli en in de week van 14 augustus. Mocht je één van deze weken niet beschikbaar zijn meld dat dan bij je reactie.

Met vriendelijke groet, namens de kandidatencommissie,

Marijke Kleijweg

 

De kandidatencommissie bestaat uit:

Gert Both

Marijke Kleijweg

Mariëtte van der Kooij

Linda van der Zwaan.

 

Je reactie graag sturen naar:

Gert Both

Van Hamellaan 22

2252 BM Voorschoten

Email:  bothrose@xs4all.nl