Hoewel het Centrum wat vaker opgeruimd worden dan andere straten in Voorschoten blijken sigarettenpeuken wel een hardnekkig probleem. Vooral die peuken waren in zeer grote aantallen terug te vinden in de verder ogenschijnlijk schone Voorstraat en Schoolstraat. Zowel midden op straat als in de helaas nogal kale boomspiegels rondom de bomen zijn de aantallen nauwelijks te tellen. Ook in de verschillende parkeerterreinen rondom het centrum van Voorschoten waren deze peuken in overvloed aanwezig, maar ook divers ander zwerfafval hebben we daar kunnen weghalen.

Veel mensen realiseren zich mogelijk niet dat de filters van de sigarettenpeuken niet zomaar vergaan. Het is een compact stukje microplastic, wat eeuwig achterblijft in de natuur en daar heel veel schade veroorzaakt aan zeeën, oceanen, dieren en ook aan mensen. Eigenlijk zou een microplastic sigarettenfilter niet gebruikt mogen worden, gelet op de schade die het nu veroorzaakt.

Met de hoeveelheid peuken die we zagen en zoveel mogelijk hebben opgeruimd, is de conclusie helaas dat het gedrag van veel mensen ons en het milieu parten speelt. De gemeente kan een hoop organiseren, maar zolang peuken zomaar op straat gegooid worden, blijft het water naar de zee dragen. Toch moeten we als inwoners, en als gemeente wel proberen om het gedrag te beïnvloeden. In dat kader werd de suggestie in de groep afvalopruimers gedaan om zuilen gevuld met zand bij de horeca neer te zetten, zodat daar de peuken niet op straat hoeven te komen. Als de gemeente zorgt voor bloeiende en gezellige boomspiegels en de ondernemers zuilen met zand voor de peuken, kan er met die samenwerking een nog mooier centrum komen. Doen wat werkt dus!