Goed dat Voorschoten minder van gas afhankelijk zal zijn!

Voorschoten zal zich inzetten voor minder aansluitingen van nieuwe huizen op het gasnet. Ook zal de gemeente fors gaan inzetten op energiebesparing. En met de burgers in gesprek gaan over een gasloze toekomst. Dit is erg belangrijk: in de strijd tegen klimaatverandering, en dus CO2-uitstoot, zullen we heel veel minder gebruik moeten gaan maken van olie, kolen en gas.

Tijdens de begrotingsraad van 10 november diende GroenLinks een motie voor minder gasaansluitingen in. Dit is een goed moment daarvoor: netwerkbeheerder Liander zal binnen een paar jaar de oude gasleidingen moeten vervangen.

In die motie werd het college ook opgeroepen fors in te zetten op energiebesparing door middel van duurzaam beheer van eigen gebouwen en voorlichting aan burgers. Deze motie werd unaniem gesteund door de gemeenteraad. Het college vertelde daarbovenop dat de nieuwbouwwijken Starrenburg III en Roosenhorst (Duivenvoordecorridor) niet eens meer op het gasnet aangesloten gaan worden.

GroenLinks is blij dat Voorschoten een heldere keuze maakt voor de toekomst.