Goed dat de gemeenteraad toegankelijkheid voor iedereen gaat bespreken.

De eerste verdieping van het paviljoen op het Deltaplein is niet toegankelijk voor mensen die niet de trap op kunnen lopen.  GroenLinks diende tijdens de raad van 8 juni een motie in waarin het college werd opgeroepen een gesprek aan te gaan met de projectontwikkelaar om te kijken of het alsnog mogelijk is dit te regelen.

Wij weten dat de gemeente dit vooraf had moeten afspreken, maar helaas is dat niet gebeurd. Indertijd was dat voor GroenLinks een reden om tegen het bestemmingsplan te stemmen. Ook werd het college in de motie  verzocht ervoor te zorgen dat toegankelijkheid voor iedereen in openbare gebouwen in het vervolg goed wordt geregeld.

Wethouder Mol (VVD) bleek het gevraagde gesprek al te hebben gevoerd, na de discussie hierover in de commissie. Daaruit kwam dat aanpassing helaas niet meer mogelijk is. Dat is erg jammer, maar hij kreeg de complimenten voor zijn snelle actie.  Ook stelde hij voor dat de raad na het zomerreces zal gaan praten over hoe toegankelijkheid voor iedereen geregeld kan worden. Daar reageerde de fractie uiteraard positief op. GroenLinks heeft daarom de motie niet ingediend, maar aangehouden tot na de zomer.

GroenLinks is blij dat toegankelijkheid voor iedereen op de agenda van de gemeenteraad staat.