Het Warmtefonds is een landelijk initiatief dat leningen aanbiedt aan huishoudens met een verzamelinkomen tot €60,000. Echter, als je een hoger verzamelinkomen hebt, of liever een lening afsluit via de gemeente, dan biedt een duurzaamheidslening een uitkomst.

“We zijn erg tevreden met dit voorstel van wethouder Hubert Schokker, want er is duidelijk behoefte aan dit soort leningen; het oorspronkelijke fonds was al in februari 2021 uitgeput”, zegt GroenLinks-raadslid Corine Ilić hierover. “De gemeenteraad heeft toen unaniem gevraagd om een vervolg, en dit voorstel vult het fonds dan ook significant aan.”

“We moeten nu de achterstand inhalen,” vervolgt Ilić. “Dit fonds verlaagt de financiële drempel voor mensen die overwegen te investeren in zonnepanelen of een warmtepomp. Als je nog twijfelt, biedt dit fonds misschien de uitkomst om toch de stap te zetten.” Wie interesse heeft in deze vormen van verduurzaming kan voor advies naar het ‘Duurzaam Bouwloket Voorschoten’.