Uitgelicht

De discussie over de toekomst van Voorschoten wordt volop gevoerd.Ligt onze toekomst in de Leidse regio of is een fusie met Wassenaar de enige optie? GroenLinks wil met een heldere blik naar verleden, heden en vooral toekomst de discussie aangaan.

  • De provincie Zuid-Holland heeft in december 2017 een rapport uitgebracht: Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland.  Deze tweede tussenrapportage is erg interessant en zet aan tot nadenken. In het rapport wordt onderzocht hoe het lokale bestuur versterkt kan worden. Dit rapport is een goede basis voor de verdere discussie over de bestuurlijke toekomst van Voorschoten. Lees hier onze visie op het rapport. Lees hier het rapport.
  • Monique Lamers fractievoorzitter GroenLinks Voorschoten, en  Erik Maassen, fractievoorzitter SP Voorschoten, schreven  in juli 2017 een opiniestuk dat heel wat reacties losmaakte. Lees meer