Uitgelicht

De werkgroep Sociaal Domein zoekt versterking

De werkgroep Sociaal Domein bestaat uit 5 leden die vanuit een verschillende achtergrond in de groep deelnemen. De werkgroep is op zoek naar aanvulling van mensen die zich betrokken voelen bij wat er speelt in het sociaal domein en/of kennis en ervaring in het sociaal domein. Dus ben je ervaringsdeskundige, heb je een hart voor het sociaal domein, werk je in de zorg, studeer je wijkverpleegkunde of zit je aan de knoppen als beleidsmaker; sluit je bij ons aan. Alle onderwerpen uit het sociaal domein kunnen aan de orde komen.

We willen Voorschoten socialer te maken. Dat doen we door praktijk, onderzoek en beleid te verbinden. Soms door zelf de handen uit de mouwen te steken (zoals het opzetten van huiswerkbegeleiding in een buurtcentrum), soms door het uitzetten en begeleiden van onderzoek bij studenten, soms ook door het organiseren van themabijeenkomsten. Wij komen eens in de 4 à 6 weken een avond bij elkaar en bespreken wat er speelt en waar we verder op in willen gaan. Tussen de bijeenkomsten is de inzet afhankelijk van waaraan gewerkt wordt.

Als dit je aanspreekt, kom dan een keer meedoen.

Meld je hiervoor bij secretaris@glvs.nl