Uitgelicht


 

Behoud van zwembad het Wedde? Alternatief dekkingsplan GroenLinks Voorschoten

GroenLinks maakte een alternatief dekkinsplan, waarin voortbestaan van zwembad het Wedde mogelijk is. Dit alternatief dekkingsplan is ingediend als amendement op de meerjarenbegroting 2018-2021 tijdens de speciale begrotingsraad op donderdag 9 november 2017. Het amendement is verworpen, met de stemmen van GL, PvdA en de SP voor. De begroting die ter stemming voor lag was het eindresultaat van een traject dat begon op 15 december 2016, toen de meerjarenbegroting 2017-2020 werd afgewezen door de provincie en Voorschoten formeel onder toezicht werd gesteld. 

  • Download het alternatief dekkinsplan
  • Download de toelichting op bovenstaand begrotingsvoorstel

Samenwerking in de Leidse regio

De discussie over de toekomst van Voorschoten wordt volop gevoerd.Ligt onze toekomst in de Leidse regio of is een fusie met Wassenaar de enige optie? GroenLinks wil met een heldere blik naar verleden, heden en vooral toekomst de discussie aangaan. We zijn voor een nauwe samenwerking in de Leidse regio.

  • De provincie Zuid-Holland heeft in december 2017 een rapport uitgebracht: Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland.  In het rapport wordt onderzocht hoe het lokale bestuur versterkt kan worden. Dit rapport is een goede basis voor de verdere discussie over de bestuurlijke toekomst van Voorschoten. Lees hier onze visie op het rapport. Lees hier het rapport.
  • Monique Lamers fractievoorzitter GroenLinks Voorschoten, en  Erik Maassen, fractievoorzitter SP Voorschoten, schreven  in juli 2017 een opiniestuk dat heel wat reacties losmaakte. Lees meer