Voorrang voor schoon vervoer

Schoon vervoer krijgt voorrang in de openbare ruimte: de fiets, de voetganger, elektrisch (openbaar) vervoer.

Groen Voorschoten
Ons landschap wordt aangetast door bebouwing en asfaltering, groen gebied wordt grijs en lucht en water zijn vervuild. Wij willen de gezonde balans herstellen. In een groen dorp is het prettiger en gezonder leven. Onze kinderen kunnen lekker buiten spelen en volwassenen kunnen dicht bij huis wandelen, fietsen en sporten.